Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Články


Nezdedili sme zem od naších predkov,
len sme si ju požičali od naších detí...

Príbeh Apolla Business Centrum pokračuje. To, čo jednotka odštartovala, susediaca dvojka rozvíja. Hoci ide aj o architektúru a jej výraz, leitmotívom je vytvorenie novej mestskej štvrte v Bratislave. „Projekt vnímam ako komplexnú záležitosť, pričom podstatné v ňom bolo, aby sme cez urbanistickú štruktúru vypovedali náš prístup pre užívateľov a návštevníkov,“ zdôrazňuje hlavný architekt Apolla Ing. arch. Juraj Jančina. Aj preto sa kladie akcent na zreteľné usporiadanie jednotlivých objektov, ktoré sprehľadňujú tok ľudí a ich aktívny pracovný i mimopracovný život. Niektoré bloky Apolla II sú navzájom poprepájané – môžu byť aj všetky, projekt je tak pripravený – ale cez svoju identitu existujú samostatne. Administratívny komplex je tak poskladaný z výrazných individualít.
Architektúra má neuveriteľnú silu. Človek dodnes žasne nad historickými pamiatkami, ktoré nám zanechali majstri architekti. Táto nevyčerpateľná téma už stáročia zapĺňa stránky kníh, ktoré popisujú najrôznejšie teórie konštrukčných riešení alebo spôsobov realizácie diel. Zanechajú súčasní architekti, ktorí majú v porovnaní s technickými obmedzeniami minulosti takmer neobmedzené možnosti rovnako veľkolepé diela? Budú sa dnešné stavby obdivovať aj po niekoľkých storočiach? Moderný svet síce prináša mnoho devíz, ale dravý trhový mechanizmus nepozná sociálne, estetické či etické pravidlá – ani v architektúre. Duchovnú kvalitu do sveta vnáša človek. Preto architekt dneška stojí pred ťažkou úlohou – niesť zodpovednosť a formulovať vízie vo svete silného tlaku termínov, byrokracie a exhibicionizmu.
Ak existuje možnosť efektívne využívať všetky funkcie a zariadenia objektu, ku ktorej sa pridá aj energia „zdarma“, stáva sa bývanie ideálnym. S rastúcimi cenami energií budú v tomto smere dosiaľ investične náročné riešenia čoraz zaujímavejšie – budúceho užívateľa objektu už začínajú zaujímať nielen prvotné náklady, ale čoraz viac aj prevádzkové náklady, ktoré môžu významne ovplyvniť rentabilitu celého projektu.
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.