Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Články

Apollo

Príbeh Apolla Business Centrum pokračuje. To, čo jednotka odštartovala, susediaca dvojka rozvíja. Hoci ide aj o architektúru a jej výraz, leitmotívom je vytvorenie novej mestskej štvrte v Bratislave. „Projekt vnímam ako komplexnú záležitosť, pričom podstatné v ňom bolo, aby sme cez urbanistickú štruktúru vypovedali náš prístup pre užívateľov a návštevníkov,“ zdôrazňuje hlavný architekt Apolla Ing. arch. Juraj Jančina. Aj preto sa kladie akcent na zreteľné usporiadanie jednotlivých objektov, ktoré sprehľadňujú tok ľudí a ich aktívny pracovný i mimopracovný život. Niektoré bloky Apolla II sú navzájom poprepájané – môžu byť aj všetky, projekt je tak pripravený – ale cez svoju identitu existujú samostatne. Administratívny komplex je tak poskladaný z výrazných individualít.
Situácia sa zmenila
Investorský zámer sa opäť artikuloval developerským rukopisom spoločnosti HB Reavis. Atraktívna lokalita, dobré dopravné napojenie, dostupnosť centra, zvýšený štandard pre užívateľov, rozmanité služby v parteri – to všetko sú prvky, ktoré skladajú mozaiku úspešného projektu a už Apollo I ním určite bolo. V laickej i odbornej verejnosti. Možno teda súhlasiť s hovorcom HB Reavis Romanom Karabellim, že „pokračovanie logicky vyplývalo z jednotky a znamenalo jeho rozšírenie“. Zvykne sa hovoriť, že víťazná zostava sa nemení, ale v prípade Apolla je sympatické, že nesledovalo iba mechanické rozšírenie osvedčených postupov. „To by bolo pre nás málo,“ hovorí Juraj Jančina. „Čas sa posunul, investor aj my sme vyrástli. Navyše, zmenila sa trhová situácia a vznikol priestor pre naše nápady. Zadanie bolo jasné – vytvoriť administratívny komplex, ale my sme ponúkli viac. Podieľať sa na spoluvytváraní mesta.“

Odvážna myšlienka sa nerealizovala hneď. Mala svoju postupnosť, variabilitu alternatív a najmä – stála pred vážnou skúškou: súťažou s návrhmi iných ateliérov. Ani úspešný autorský kolektív nemal u zadávateľa automaticky zaručené pokračovanie. Prekážka však naštartovala jeho dynamo zvýšenej tvorivosti a výsledkom je koncept, ktorý sa nezaoberá len funkčným vyrovnaním sa s mohutným množstvom štvorcových metrov.

Príbehy písané zvnútra
Samozrejme, pragmatická typológia administratívy nepustila ani teraz, ale jej pôdorys už nie je prísne zviazaný overenými schémami. Vyrástli na ňom dve 16-poschodové, štyri 7-poschodové a jedna 6-poschodová budova, ktorých spája vzájomná podobnosť, ale súčasne stavajú na vlastnej výrazovej reči. Ich „usporiadané porozhadzovanie“ evokuje dojem mestskej štvrte, ktorá chce oslovovať nielen svojou celistvosťou, ale aj prostredníctvom detailu. Cieľom bolo vytvoriť moderné mesto, kde by sa ľudia nemali stratiť. Rýchlu identifikáciu so signálnymi bodmi uľahčuje aj fakt, že autori obrátili komplex dovnútra.

Je pravda, že jeho príbeh formuje aj priľahlá dopravná tepna, bytová zástavba, ako aj priľahlý „business district“, ktorý sa postupne rozširuje až k dunajskému nábrežiu. Avšak jednotlivé kapitoly píše Apollo II zo svojho vnútra. Hliník, kov a sklo sú zmäkčené terénnymi vlnami medzi objektmi, malými parčíkmi so zeleňou, ba aj kamennými monolitmi a vodopádom, ktoré vytvárajú až meditatívne zákutia. Intimita dôvernejších prvkov vytvára protipól k pracovnému prostrediu skleneného Apolla. Motívom oddychových zón napomáha aj centrálne námestie s jazierkom so štvorcovým kráterom, do ktorého plynie malý vodopád. „Preliačené je aj okolité územie, z ktorého akoby prirodzene vyrastali okolité architektonické objekty,“ približuje filozofiu Juraj Jančina. „Prítomnosť prírody nám pomohla integrovať rôznorodosť prostredia.“

Pod kožou stavby
Hoci Apollo píše príbeh zvnútra, nevyhýba sa ani dojmu na prvý pohľad. Investor prijal nielen rozčlenenie transparentnej celozasklenenej fasády, ale aj rozbitie horizontality. Otvorila sa tak cesta dostať sa pod kožu vonkajšieho plášťa, ktorý pod svojim závojom ukrýva pulzujúci život.

Farebná rafinovanosť skla vdýchla každému objektu vlastnú charizmu. Číre sklo sa kombinuje s nepriehľadným a priesvitným emailovým sklom rôznych farebných odtieňov s použitím hliníkového fasádneho systému s vertikálnymi rámami. Táto farebná pestrosť spôsobuje, že nižšie budovy sú doslova zaliate farebnou hrou, zatiaľ čo tie vyššie zase zdôrazňujú monochrómy, a pôsobia tak odľahčenejším dojmom. Ilúzia je dokonalá a pri prechádzke cez jednotlivé bloky prevláda pocit nehmotnej zástavby. Architektúra je tak ľahšou ako v skutočnosti a dáva vyznieť okolitej prírode. Na človeka nepadá stiesnenosť z chladných hmôt a materiálov, ale ponúka svoju prívetivejšiu tvár.

Postupy netradičných ciest sa objavili aj v interiéri, do ktorého vstúpil ďalší dôverný materiál – drevo. Okrem povinného štandardu variabilných priestorov (spĺňajú prísne bezpečnostné a požiarne predpisy) sa vytvorila aj pridaná hodnota. „Vo všetkých budovách sa napríklad dajú otvárať okna, čím sa zabezpečuje prirodzená ventilácia vnútorných priestorov,“ hovorí Roman Karabelli. „Kládli sme dôraz i na harmonizáciu vnútorného prostredia, preto sme kompozíciu priestorov konzultovali s odborníkmi na patogénne vplyvy, ale i na filozofiu feng-šuej.“


Dôraz sa kládol aj na svetlotechniku, pričom mikroklíma a klimatický koncept budovy sa navrhli a optimalizovali na základe termodynamickej simulácie s programom na dynamickú simuláciu energií a vnútorného prostredia budovy.

„Nechceli sme vytvoriť chladné miesto pre biznis, ale aj architektonickú a mestotvornú kvalitu,“ zdôrazňuje na záver architekt Jančina. „Odmietal som kompromisy, s ktorými by som v budúcnosti nesúhlasil. Aj preto som s výsledkom spokojný. Pravda, ten preverí najmä samotná prevádzka a ľudia.“

Apollo Business Centrum II s parametrami Áčkovej administratívy sa slávnostne sprístupnilo 25. septembra už aj s novými užívateľmi. Od tohto dňa sa začala odpočítavať aj životnosť týchto slov. Zvyšok otestuje čas...

Apollo Business Center II

Miesto: Prievozská ul., Bratislava
Investor: HB Reavis Group, a. s.
Generálny projektant: Jančina architekti
Autori: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Igor Mazúch
Prenajímateľná plocha: 79 010 m2
Začiatok výstavby: jar 2006
Ukončenie výstavby: jeseň 2008
Celkové náklady stavby: približne 130 mil. eur
Generálny dodávateľ: HB Reavis Management, spol. s r. o.

Dodávatelia:
Železobetónový skelet: SkyBau
Zdravotechnika, inštalácia: Gamix
Kúrenie, chladenie: Domoterm
Elektroinštalácie: ER&P Elektro
Slaboprúdové rozvody: Nectel
Dodávateľ pre slaboprúd: Siemens
Opláštenie budov C, D, E, F, G: Ingsteel
Oceľové konštrukcie: BB – SK Steel
Stabilné hasiace zariadenia: Skanska
Klimatizácia, vzduchotechnika: Apiagra
Výťahy: Kone
Dlažby: Mramor
Dutinkové podlahy: Lindner Slovakia
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.