Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Články

Architekt v kolotoči moderného života

Architektúra má neuveriteľnú silu. Človek dodnes žasne nad historickými pamiatkami, ktoré nám zanechali majstri architekti. Táto nevyčerpateľná téma už stáročia zapĺňa stránky kníh, ktoré popisujú najrôznejšie teórie konštrukčných riešení alebo spôsobov realizácie diel. Zanechajú súčasní architekti, ktorí majú v porovnaní s technickými obmedzeniami minulosti takmer neobmedzené možnosti rovnako veľkolepé diela? Budú sa dnešné stavby obdivovať aj po niekoľkých storočiach? Moderný svet síce prináša mnoho devíz, ale dravý trhový mechanizmus nepozná sociálne, estetické či etické pravidlá – ani v architektúre. Duchovnú kvalitu do sveta vnáša človek. Preto architekt dneška stojí pred ťažkou úlohou – niesť zodpovednosť a formulovať vízie vo svete silného tlaku termínov, byrokracie a exhibicionizmu.
Ohýbači chrbta alebo vyvolení?
Profesia architekta predstavuje omnoho viac ako len samotnú tvorbu. Slobodu myšlienok treba pretaviť do fungujúceho a kvalitného diela. Architektúra sa odjakživa spájala s potrebami, hodnotami a estetickým cítením ľudí. Jej posolstvo by malo byť integrovanou súčasťou celého priestoru. Moderná doba často zvádza k preferencii krátkodobých – lacnejších riešení. Na vrchole finančnej pyramídy stojí investor, od ktorého závisí osud investície. Preto dnes už nestačí vytvoriť kvalitný projekt, omnoho dôležitejšie je vedieť nadchnúť pre dobré myšlienky celú spoločnosť a presvedčiť investora o efektívnosti riešenia.

Ak investor a architekt nevedia nájsť spoločnú reč, osud celého projektu je ohrozený. Veľké myšlienky sa môžu utopiť v kompromisných riešeniach a jednotný koncept v chaos. Preto by mal architekt disponovať trpezlivosťou a všeobecným multidisciplinárnym vzdelaním. V bitke s byrokraciou a ľudskou hlúposťou neraz pomôže aj niekoľko špeciálnych lekcií z psychológie a manažmentu. Úspešný boj so silou argumentov nízkeho rozpočtu, ekonomických tabuliek a nedostatkom času si okrem silnej osobnosti architekta vyžaduje aj kvalitný koncept diela.

Vo všeobecnosti platí – ak má dielo silnú myšlienku, architekt dokáže ľahšie presvedčiť ľudí pre svoje dielo. Nehovoríme však o tom, že architekt má natvrdo presadzovať svoje myšlienky a súťažiť s kolegami o to, kto z nich si postaví najnovší, dych vyrážajúci pamätník. Súčasný významný anglický filozof A. C. Grayling vníma niektoré dnešné stavby, napodobňujúce rozsypanú hromadu debien, zeleninu alebo pohlavné orgány, a to len preto, aby sa nejakým spôsobom vymykali svojmu okoliu, za hlboko nudné a egoistické. Podľa autora sa dobrá architektúra človeku prihovára, poskytuje veľký a svetlý domov, adekvátny potrebám človeka.

„Kvalitná architektúra pohládza zrak, rešpektuje ľudskú mierku ako aj mierku a ráz danej krajiny. Osobnosť architekta vychádza z jeho bytostnej podstaty, nie z umelo vykonštruovaných mediálnych prezentácií, túžby šokovať a provokovať.“ [1]

Krása – funkčnosť – udržateľnosť
V čase, keď kraľuje individualizmus, závisí kvalita architektúry od citlivého vnímania a rešpektovania prostredia, ako aj od schopnosti vzájomnej komunikácie. Takisto netreba zabúdať, že architektonické dielo slúži predovšetkým ľuďom. Krásna architektúra musí byť zároveň funkčná a musí hájiť záujmy reálnych užívateľov. Fenomenálne dielo F. L. Wrighta – vila postavená na vodopáde síce vyniká krásou architektúry, harmonicky zžitej s prírodným živlom, ale bývať sa v nej dlhodobo nedá. Oáza pokoja rodinného domu tu naráža na kontrast nekompromisne búšiacej vody, vysoko atraktívnej na krátkodobý relax, avšak priveľmi hlučnej na bývanie.

Ďalším problémom je otázka ekologickej udržateľnosti. Slovo udržateľnosť znie v ušiach mnohých investorov ako drahšie a komplikovanejšie. Pritom udržateľný koncept architektonického diela je výhľadovo omnoho efektívnejší, niekedy dokonca finančne menej náročnejší. Navyše odzrkadľuje určitý stupeň kultúrnej zrelosti spoločnosti. Bohužiaľ, trh príliš často nekompromisne diktuje, čo a ako sa bude stavať. V tomto ohľade prirovnáva architekt prof. Robert Špaček trh k ponímaniu demokracie v známom citáte od W. Churchilla – „Demokracia je tou najhoršou formou štátu – až na všetky ostatné.“ Podľa autora aj trh ponúka tie najhoršie možnosti na presadenie niečoho rentabilného – až na všetky ostatné. „Rovnako ako demokracia, aj trh si vyžaduje trvalú bdelosť svojich účastníkov na to, aby riadne fungoval a nebol podkopávaný, skresľovaný ani okliešťovaný tými, ktorí nechcú, aby si náležite plnil svoje funkcie.“ [2]

Profesionálna etika
Jedným z problémov súčasného sveta, ktorý sa pretavuje aj do architektúry, je vytrácajúca sa etika. Architekt – profesionál cíti sociálnu a morálnu zodpovednosť za svoje dielo. Jeho diela síce odzrkadľujú túžbu neustále rásť a prinášať nové riešenia, no nechýba im pokora k prostrediu a životu samému. Avšak konkurencia a vidina rýchleho zisku niekedy zatieni aj tie najvznešenejšie ideály. Okrem otázok celkového dosahu stavby na kvalitu života spoločnosti či krajinu, sa často stretávame s problémom udržania profesionálnej etiky k samotným autorom architektonických diel.

Autorské práva tvorcov architektonického diela porušujú nielen investori, ale aj samotní architekti. Zákon – síce prísny – nedokáže pružne reagovať na ochranu duševného vlastníctva autorov. Architekti sa preto radšej snažia s investorom dohodnúť, v horšom prípade zabudnúť, že sa porušili ich autorské práva. Určitý podiel viny na nepriaznivom stave nesie aj nedostatočne vyzretá spoločnosť, ktorá tento nehmotný druh práva málokedy rešpektuje.

Priestor mladým
Známy britský architekt Christopher Day hovorí, že vizuálna príťažlivosť historickej architektúry spočíva v holistickom prístupe jej architektov. [3] Harmóniu – aj tú ekologickú – možno zaradiť k základným podmienkam prežitia civilizácie. Napredujúce poznanie a z neho vzchádzajúce koncepty otvárajú dvere novým možnostiam pre súčasnú, ako aj budúcu architektúru. Jej podoba je výzvou predovšetkým pre mladú krv – študentov a začínajúcich architektov. Tí oplývajú množstvom ideí a riešení, často však bez väčšej šance uspieť na renomovaných architektonických súťažiach. V zahraničí sa stáva bežnou praxou, že súťaže vytvárajú priestor pre tvorbu mladým, neznámym talentom. Na Slovensku tento trend ešte pokrivkáva.
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.