Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Architektúra

Eco hotel

Štvrť Songjiang, blízko čínskeho mesta Shangai, je populárnou odpočinkovou zónou. Firma Atkins, známa svojimi monumentálnymi projektmi, navrhla práve sem hotelový súbor Songjiang, ktorý sa určite stane veľkou atrakciou. Kľúčovým prvkom dizajnu je voda, ktorá je okolo celej budovy. Hotel je navrhnutý v hlbokom lome a túto skutočnosť svojím prostým vzhľadom odráža. Budova má nadzemné i podzemné časti, umiestnené pod vodou. Strecha je zatrávnená a komplex bude využívať geotermálnu energiu na výrobu elektriny a vykurovanie, tak, aby čo najmenej zasiahol do prírody.
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.