Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Go(o)dness


Vážené prítomné luctvo


povedzme si to prámo; človek
dokáže skoro všetko. Urobiť dýru
do sveta, ale aj do ozónu, urobit si
pekný dom i peknú hanbu,
oduševnene kričat hurá i fúj, vyzírat
jako pekný hrdyna, ale aj jako
pekný idiot, nýkedy dokáže byt aj
sto rokov na svete, ale ani tri
minúty pod vodou, ví dobre hrat na
 klavíri a na nervy,  operúvat srcco
a v tyle neprátela, skákat o tyči
a do reči, a tuším viacej mysliet na
ďalšie gemnerácie počítačov jako
maturantov.
No človek by si až tak mnoho
nemav namýšlat, lebo je len -
človek! Ani pri najlepšej wóli nedokáže
preletet v petmetrovej výške
z námestia Hraničiarov
na Kolárove námestý - any za
ideálnych poveternostných
podmínek. Nedokáže vonat ako lipa
a len sa tak rozmnožúvat po vetre.
To dokáže božá príroda. A preto
by si mav človek celkom skromne
povedat: až tak mnoho toho nevím,
a preto sa tu na svete budem radšej
čudovať, jako svet menyt. Pri
čudovaný totiž nelítajú trísky
a nekapú ryby, rastú stromy a padá
snah - a šecko je na svojom míste
a v porádku, -  jako tedy ked je
na jar naozaj jar, v lete leto,
na jablony jabĺčko, na človekovi
hlava a človekovi srcco.

Short explanation of how to collect the inches..


Neplač, že zapadlo slnko ,
lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy
Veríte na život po pôrode???
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.