Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Česko

Valdštejn

Raně gotický hrad, vybudovaný na třech pískovcových skalách v druhé polovině 13. století, dal své jméno šlechtickému rodu, který vícekrát zasáhl do českých dějin a z něhož pocházel i proslulý válečník Albrecht z Valdštejna. Po roce 1420 obsadili hrad husité a po nich loupeživí rytíři. Zpustlý hrad získali roku 1621 opět Valdštejnové, kteří na vrcholu baroka zbudovali v přední části hradního areálu poutní místo s kostelem sv. Jana Nepomuckého.
   Pozoruhodné vstupní mosty zdobí od té doby deset kamenných soch českých patronů. V 19. století byl celý areál propojen do jednoho prohlídkového okruhu a doplněn romantickými a klasicistními stavbami.


Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.