Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Česko

Valtice

Valtice jsou vynikajícím příkladem barokního slohu. Výstavba zámku je ve své první fázi, tj. zhruba do poloviny 17. století, spjata s knížetem Karlem Eusebiem z Liechtenštejna, který také podstatně ovlivňoval výslednou podobu staveb
 Většinu z nich projektoval do roku 1641 G. G. Tencalla.


   Manýristickou estetiku dvoupatrového zámku překryla v první čtvrtině 18. století modernější forma vrcholného baroka podle projektu J. B. Fischera z Erlachu. Zde jeho plány realizoval D. Martinelli, především po roce 1713.

 

   Procházka zámkem je příjemným požitkem. Několik sálů a pokojů se honosí mimořádně bohatou barokní výzdobou stěn, které neubírá na hodnotě skutečnost, že většinou byly zásadně restaurovány ve druhé polovině 20. století.
   Nejkrásnějšími z téměř dvou desítek interiérů jsou Zrcadlový sál, obrazárna, zámecká kaple a salónek prince Karla. Tyto i řadu dalších pokojů zdobí navíc nádherné nástropní malby.


   Kouzlu Valtic rovněž nahrává přírodně krajinářský park, navazující od 19. století na obdobný park u zámku Lednice a obsahující hodnotné dekorativní stavby. Z nich nutno zmínit alespoň mohutnou kolonádu s korintskými sloupy, dostavěnou roku 1832 a Dianin chrám zvaný též Rendez-vous, připomínající římský vítězný oblouk (1812).

Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.