Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Slovensko

Branč

Malebné sčasti opravované zrúcaniny hradu rozložené na výraznom homoľovitom kopci nad osadou Podzámok
Branč patril do siete pohraničných hradov, zabezpečoval ochranu ciest cez Karpaty na Moravu. Vznikol asi v druhej polovici 13. storočia a patril Abovi z rodu Aba. Listinne sa spomína v roku 1317. V roku 1332 patril na krátky čas kráľovi. Kráľ Žigmund ho spolu s inými hradmi a majetkami daroval Stiborovi zo Stiboríc, ktorý ho vlastnil v rokoch 1394-1434. Kedže hrad leží na pomerne ľahko prístupnom kopci, v priebehu stáročí sústavne zdokonaľovali jeho obranu a venovali sa najmä výstavbe ďalšieho predhradia, ktoré tvorilo dôkladnejšiu obranu horného hradu. Hrad sa v roku 1663 stal útočiskom časti okolitého obyvateľstva pred Turkami. Na začiatku 18. storočia odviezli z hradu nábytok, zbúrali opevnenia a nechali objekt chátrať. Miestne obyvateľstvo postupne rozoberalo jeho konštrukcie a použilo ich ako stavebný materiál. V 20. storočí sa na hrade uskutočnil archeologický výskum. Obvodové múry hradu opravili a zakonzervovali, v súčasnosti prebieha odkrývanie postupná konzervácia murív.
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.