Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Slovensko

Lednica

Postavili ho ako pohraničný hrad v polovici 13. storočia na ochranu cesty vedúcej na Moravu a spočiatku bol v rukách kráľa. Začiatkom 14. storočia sa hradu zmocnil Matúš Čák a koncom 14. storočia ho vlastnila rodina Pakšiovcov. Počas vlády Žigmunda sa majiteľmi stali Bielikovci, ktorých dcéra sa vydala za Blažeja Podmanického...
V rokoch 1432 - 1434 ho ovládli husiti. Počas zápasov o uhorský trón vydal v roku 1475 Lednicu Matej Korvín svojmu prívržencovi Nehézovi a panovník Vladislav II. daroval Lednicu v roku 1504 Podmanickovcom. Keďže spory o Lednicu pretrvávali aj po vyriešení panovníckej krízy, bratia Podmanický v roku 1533 na hrad zaútočili a obsadili ho násilím. Panovník Ferdinand si opätovným darovaním Lednice získal Rafaelovu náklonnosť. Po jeho úmrtí hrad kúpil košický kapitán Imrich Telekeši, ktorého pre jeho zbojstvá nakoniec popravili. Z hradu prepadával nielen obchodné karavány, ale aj obyvateľov. Napokon ho Thurzo doplapil a v Bratislave ho v r. 1601 popravili. V prvej polovici 17. storočia získal hrad a panstvo Juraj Rákóczi. Vtedy sa do Lednice a Púchova uchýlili do vyhnanstva českí bratia, s ktorými udržiaval styk aj Jan Ámos Komenský. V poslednom protihabsburskom povstaní obsadili hrad kuruci Františka Rákócziho II. a po potlačení povstania cisárske vojsko roku 1710 hrad vypálilo. Potom hrad dostali do zálohu Maťašovskovci, ktorí ho aj v roku 1746 dali opraviť. Potom hrad vystriedal rôznych majiteľov, pôsobil však skôr ako príťažok k Lednickému kaštieľu a kým ešte v roku 1830 stáli všetky budovy, na vyobrazeniach o 70 rokov neskôr je to už len ruina.
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.