Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Elááán

TISÍC A JEDEN KRÁT


Keď spustíš záves, ostatné je pasé
Len život medzi týmje ako kameň
Všetko ti povedia nemé dlane
jediným dotykom
ja budem tvoj tisíc a jeden krát.

Čo čakáš z mojich úst, možno len amen,
preto ti po nociach v posteli klamem
Nad ranom vytušíš na čo sa hráme a hneď to zabúdaš
ja budem tvoj tisíc a jeden krát

®: Na všetko krásne zostal čas
Keď dozrie láska v každom z nás
To málo, že tu sme, to stačí nám
A niekto niekde vie, že sme
On stráži každé láskanie
Náš príbeh nekončí buchnutím dvier.
Ja budem tvoj v tisíc a jednej tme.

To, čo sa musí stať, nech sa aj stane
Láskou ťa po nociach
tichúčko klamem
Pravdu ti povedia nemé dlane
jediným dotykom
Ja budem tvoj tisíc a jedenkrát.
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.