Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Elááán

VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU


Keby bolo niečo čo sa ti dá zniesť
okrem neba nado mnou a miliónov hviezd
tak by som to zniesol vždy znova a rád
k tvojim nohám dobré veci ako vodopád.

keby som mal kráčať sám a zranený
šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení
keby som ten prameň našiel náhodou
bola by to voda čo ma drží nad vodou

môžeš zabudnúť, stačí kým tu si
iba ďalej buď nič viac nemusíš

®: chcem sa z teba napiť, šaty odhoď preč
čo má byť sa stane tak cez moje dlane ako čistý prameň teč
ak ťa ešte trápi smútok z rozchodov
ono sa to podá, ty si predsa voda čo ma drží nad vodou.
keby bolo niečo čo sa ti dá zniesť
okrem neba nado mnou a miliónov hviezd
tak by som to zniesol vždy znova a rád
k tvojim nohám dobré veci ako vodopád
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.