Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Sviatky

05.01. Sviatok práce

"Príde doba, keď naše mlčanie  v hrobe bude mocnejšie ako naše reči!"
Sviatok práce, alebo 1. máj sa oslavuje od roku 1890. Uznesenie o oslavách prijal ustanovujúci kongres II. internacionály v roku 1889 v Paríži na pamäť všeobecného štrajku a masových demonštrácií chicagských robotníkov, ktoré sa konali v roku 1886 za 8-hodinový pracovný čas.

Po vzniku ČSR bol od roku 1919 1. máj vyhlásený za štátny sviatok. Prvomájové oslavy sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich. V socialistických krajinách patril tento sviatok medzi najdôležitejšie sviatky, organizovali sa masové prvomájové sprievody. Okrem sviatku práce si 1. mája pripomíname aj jednu z najdôležitejších historických udalostí v novodobej histórii Slovenska - naša krajina vstúpila v roku 2004 do Európskej únie. Stali sme sa plnoprávnym členom nielen politických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúr EÚ, ale aj širšieho európskeho priestoru. Dnes, po rokoch od pristúpenia Slovenska k Európskej únii, sa ukazuje, že to bolo dobré rozhodnutie občanov, ktorí porozumeli cieľom a dokázali predvídať dôsledky, ktoré to pre Slovensko i pre nich samých bude mať.
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.