Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Sviatky

11.17. Deň boja za slobodu a demokraciu

Nežná revolúcia v novembri v roku 1989, zosobňuje pád totalitného komunistického režimu. Ako svetlý príklad okolitým krajinám, významným spôsobom zviditeľnila vo svete Československo ako vysoko kultivovanú spoločnosť s uvedomelými občanmi, a s totalitnou vládou schopnou samoreflexie. Uskutočnil sa prevrat v demokratickú spoločnosť, ktorý nám mohol závidieť celý svet.
Nežná revolúcia S nežnou revolúciou sa spája dátum 17. November 1989. Uskutočnil sa prevrat v demokratickú spoločnosť, ktorý nám mohol závidieť celý svet.
V Prahe sa konala manifestácia študentov za zvrhnutie komunizmu a za demokraticky slobodný štát. Bol to deň uctenia pamiatky smrti Jána Palacha, ktorý sa pred dvadsiatimi rokmi na protest sovietskej okupácie upálil. Robil sa pochod, ktorý bol plánovaný niekoľko mesiacov vopred a bol povolený mestským výborom KSČ. Táto revolúcia znamenala veľkú zmenu pre obyvateľov Československa a má následky aj v súčasnosti, ktoré si neuvedomujú hlavne občania mladšej generácie.
Študentská manifestácia sa začala prejavom Martina Klímy, ktorý zastupoval nezávislých študentov. Vo svojom prejave prehlásil, že pochod nemá cieľ upozorniť na boj za slobodu v minulosti, ale že je veľmi potrebné sa upriamiť na prítomnosť a budúcnosť. Manifestácia – demonštrácia okupácia - privlastnenie; násilné vojenské obsadenie cudzieho štátneho územia s úmyslom trvalého zabratia
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.