Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Zaujímavosti

Daňové úlevy..

Milé děti, dnes si povíme něco o daňových úlevach...
Nebojte se toho názvu, vysvětlíme si to tak, že tomu bude každý rozumět. Žilo bylo 10 pánů, kteří spolu chodili každý den do restaurace na oběd. Za oběd měli pokaždé zaplatit dohromady přesně 1000 korun.Pánové se dohodli na tom, že se na té tisícovce budou podílet tak,? jak platí daně. Takže první čtyři, ti
nejchudší, neplatili nic. Pátý zaplatil 10 korun, šestý 30 korun, sedmý 70
korun, osmý 120 korun, devátý 180 korun a desátý, ten nejbohatší, 590 korun.

Až jednou hostinský přišel s tím, že jim dá slevu a bude po nich chtít každý den
za oběd jen 800 korun místo 1000, protože jsou to stálí zákazníci. To bylo
od něho moc hezké. Jak si ale rozdělit těch ušetřených 200 korun? Kdyby
každý z deseti pánů platil o 20 korun méně, prvních pět pánů by dokonce
dostávalo peníze za to, že chodí na oběd. Hostinský jim navrhl se o úsporu
podělit tak, v jakém poměru platí za oběd.Vzal si papír a tužku a
začal počítat.

>>> zbytek uvnitř článku

Vyšlo mu toto: Pátý pán už nebude must platit nic, stejně jako první čtyři, takže
100% úspora. Šestý bude platit 20 korun, místo 30, ušetří 33%.
Sedmý bude platit 50 místo 70 korun, ušetří 28%. Osmý pán zaplatí 90
místo 120 korun a ušetří 25%. Devátý zaplatí 140 místo 180 korun, takže
ušetří 22%. Desátý pán, nejbohatší, bude platit 490 místo 590
korun. Úspora 16%. Každý z těch šesti na tom bude lépe, než předtím,
a ti první čtyři mohou i nadále jíst zadarmo. Jak se ale vzápětí
ukázalo, velké nadšení ten návrh nevyvolal.

"Takže já z těch 200 korun dostanu jen 10?", křičel šestý pan, ukázal na
desátého, nejbohatšího, a pokačoval: "A tenhleten dostane hned 100!"
"To je pravda!", křičel pátý pán, "Já ušetřím jen 10 korun, ale on desetkrát
víc!". "Opravdu!", přidal se sedmý, "takže jemu stovku a mně jen
dvacku?!". Rozkřičeli se i první čtyři pánové: "A my nedostaneme vůbec nic?
Jak k tomu přijdeme? Zase jsou na tom nejhůř ti nejchudší, jako vždycky!"
A všech devět se vrhlo na toho desáteho a ztloukli ho.

Příštího dne se desátý pán u oběda neobjevil. Nijak jim to nevadilo, prostě si
sedli a jedli bez něho. Když ale došlo k placení, zjistili zajímavou věc:

Všichni dohromady neměli ani na polovinu sumy, kterou zrovna projedli. A pokud
mezitím neumřeli hlady, tak se tomu diví dodnes. A takhle, milé děti,
funguje daňový systém. Pokud dojde k daňové úlevě, mají z toho nejvíc ti
nejbohatší. Pokud by ale museli platit příliš, může se stát, že se příští den
u našeho stolu neobjeví. Ve Švýcarsku, v Karibiku a i jinde na světě je
spousta pěkných restaurací...
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.