Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Zaujímavosti

Je vesmír nekonečný?

Ťažké si je predstaviť vzdialenosť vo svetelných rokoch, ale predstaviť si aký je vesmír veľký absolútne nemožné. Podľa logiky má všetko svoj začiatok a všetko aj svoj koniec. Má teda aj vesmír svoj koniec, a ak áno, kde sa potom nachádza?
Astronómovia sa teraz delia na dve skupiny, jedna skupina - tá väčšia sa domnieva, že vesmír je nekonečný, druhá omnoho menšia, že vesmír je konečný, stočený do seba. Znamená to asi to, že keby sa niekto nachádzal na jednom konci (alebo začiatku), ocitol by sa hneď aj na druhom, čiže začiatok by mal byť podľa tejto teórie spojený s koncom.

Odporcom tejto teórie bol už rímsky filozof Lucretius, ktorý vyslovil myšlienku, že vesmír nemôže mať hranice, pretože by muselo existovať niečo, čo by tieto vonkajšie hranice vymedzovalo.

Opačný názor mal na začiatku sedemnásteho storočia astronóm Johannes Kepler, ktorý tvrdil, že pokiaľ by mal byť vesmír nekonečný a zároveň všade rovnaký v každom jeho bode, k pozorovateľovi by muselo v každom mieste vesmíru prichádzať svetlo nekonečného počtu hviezd. Znamenalo by to, že obloha by v noci nemohla byť tmavá, ale jasná. Myšlienka to je zaujímavá, ale, keby mal byť vesmír ohraničený, čo by bolo za hranicami vesmíru?

Astronómia sa okrem konečnosti alebo nekonečnosti vesmíru zaoberá aj tým, aký môže mať vesmír tvar. Astronómovia hovoria o niekoľkých tvaroch, samozrejme v teoretickej rovine, pretože dokázať aký má vesmír tvar je zatiaľ nemožné. Jedným z tvarov, o ktorom sa diskutuje je toroid, ktorý pripomína dušu pneumatiky.

Takýto trojrozmerný toroid, by mohol byť podľa väčšiny astronómov ideálnym tvarom. Keď si predstavíte dušu pneumatiky ako tvar vesmíru, vesmírom by sa dalo prechádzať dookola (akoby vnútrom pneumatiky), nedalo by sa prechádzať skrz. Uvažuje sa však aj o inom tvare, s ktorým prišli poľskí vedci, ktorí si myslia, že vesmír má tvar telesa s dvanástimi stranami nazývaného tiež dodekahedron. Každá strana by mala byť tvorená pravidelným päťuholníkom.

Čiastočné rozriešenie o rozlohe vesmíru priniesla sonda NASA WMAP, ktorá zmeral mikrovlnné žiarenie. Zo začiatku to vyzeralo tak, že vesmír je naozaj nekonečný, ale vo väčšej mierke tomu bolo inak. Prečo?

Mikrovlnné žiarenie v sebe nesie odtlačok podoby vesmíru, a ten nemôže byť väčší ako vesmír sám. Tento dôkaz spracoval astronóm Jean Pierre Luminet, ktorý zistil, že údaje zo sondy WMAP ukazujú dvanásť rovnakých vzorcov žiarenia na rôznych vzdialených miestach. Znamenalo by to, že vesmír má naozaj tvar dvanásťstenu s obrovským priemerom až deväťdesiat miliárd svetelných rokov.

Samozrejme, že s týmto nesúhlasia viacerí astronómovia a dúfajú, že rozriešenie aký tvar má vesmír, prinesie sonda ESA Planck. Odpoveď by mohla byť známa už v budúcom roku. Či už astronómovia zistia, že vesmír je konečný alebo nekonečný, nedá nám to odpoveď na inú dôležitejšiu otázku, ktorá zaujíma väčšinu ľudí našej planéty Zem. Je vo vesmíre život?
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.