Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Psyché

AVS - AUDIOVIZUÁLNA STIMULÁCIA VEDOMIA

Klasický audiovizuálny stimulačný prístroj (alebo tiež psychowalkman, či mind machine)  sa skladá z prístrojovej jednotky, svetelných okuliarov a slúchadiel. Prístroj   generuje svetelné záblesky a vhodné zvuky, čím v mozgu vyvoláva zodpovedajúce zmeny frekvencie (zistiteľné na elektroencefalografe EEG). Psychowalkman sa najčastejšie využíva na..
intenzívnu duševnú a telesnú relaxáciu, zlepšenie schopnosti učenia sa, koncentráciu vedomia a podporu zdravotnej kondície (odstraňovanie únavy, bolestí hlavy a svalov, nespavosti, depresie, úzkosti, stresu). Účinky audiovizuálnej stimulácie sú overené, príjemné a dosahujú vo väčšine prípadov lepšie výsledky ako iné tradičné metódy (progresívna relaxácia, joga, autogénny tréning).

Ako prebieha stimulácia?

Nemecký lekár a vedec Hans Berger v roku 1926 objavil, že mozog neustále generuje slabé elektrické signály - rytmy, ktoré možno merať pomocou elektroencefalografu (EEG). Nazval ich hladinami vedomia a rozdelil na štyri základné skupiny. Každej frekvencii prislúcha zodpovedajúci duševný stav:

- hladina beta (frekvencia 14-40 Hz)

Spája sa s bdelým stavom vedomia, keď zameriavame pozornosť na vonkajšie prostredie, vykonávame rôzne mentálne aktivity (uvažovanie, spomínanie, logická analýza, atď.), alebo máme v činnosti pohybový aparát. Väčšinu dňa sa nachádzame v stave beta. Ak prežívame stres, strach alebo depresiu, vystúpia mozgové vlny zhruba nad 25 Hz.

- hladina alfa (frekvencia 8-13 Hz)

Uvoľnený, kľudný, veľmi príjemný a jasný stav vedomia, keď smerujeme pozornosť dovnútra, nepremýšľame o ničom konkrétnom. Dosahujeme ho počas driemania, ako aj pri uvoľnení (relaxácii) a tiež pri jemných rytmických fyzických aktivitách. Často sa spája s príjemnými pocitmi, až eufóriou, bez prítomnosti psychickej námahy. Je cieľom väčšiny relaxačných technik.

- hladina theta (frekvencia 4-7 Hz)

Vyskytuje sa v stave hlbokej relaxácie na pokraji spánku. Spája sa s kreatívnymi nápadmi, veľmi živým mentálnym snívaním v bdelom stave s prístupom k podvedomiu.

- hladina delta (frekvencia 1-3 Hz)

Najpomalšia aktivita mozgových vĺn, ktorú zažívame výhradne počas hlbokého spánku bez snov. Dochádza k dôkladnému uvoľneniu a k základnej psychologickej údržbe mozgu ("upratovanie v pamäti", uvoľnenie negatívnych blokov v správaní a pod.). Stav celkového utíšenia a vnútorného mieru.

Aktivita mozgových vĺn sa nepravidelne mení, každá forma duševnej a telesnej činnosti spôsobuje zmeny v mozgových vlnách. Biorytmický systém, ktorý tieto zmeny riadi, však s prirodzeným starnutím stráca pružnosť. Taktiež ho behom života ovplyvňujú negatívne faktory, ako je nedostatok odpočinku, únava, stres, zdravotné ťažkosti. Pokiaľ je hladina vedomia dlhodobo vyššia (preťaženie únavou, stresom a pod.), je potrebné vrátiť ju do rovnováhy a vykompenzovať rovnakou mierou uvoľnenia, teda relaxácie.

Efekt napodobnenia frekvencie

Anglický lekár Grey Walter Svetlo pôsobí cez zrak na mozog zistil, že mozgové vlny majú tendenciu napodobňovať blikajúce svetlo. Svoj objav nazval "efekt napodobňovanie frekvencie". Na tomto princípe je aj založená metóda audiovizuálnej stimulácie. Vysielanú frekvenciu svetiel (a zvukov) kopírujú mozgové centrá zraku a sluchu, odkiaľ ďalej prechádzajú na ostatné časti mozgu. Ak je vedomie pod nadvládou hladiny beta, napríklad okolo 25 Hz, a necháme pôsobiť frekvenciu 10 Hz, mozog sa postupne preladí na túto ponúkanú frekvenciu.

Pre každú činnosť je optimálnym celkom konkrétny stav vedomia. Na učenie sa, teda na efektívne zapamätávanie, je ideálnou frekvencia mozgových vĺn na úrovni 12-15 Hz. Na zmiernenie bolesti je napr. ideálnou frekvencia medzi 7-9 Hz, atď. Tieto poznatky pochopiteľne využívajú tvorcovia programov psychowalkmanov .

Ako často možno používať psychowalkman?

To záleží iba od Vás, od Vašich potrieb a časových možností. Na dosiahnutie výrazných efektov je dôležité predovšetkým pravidelné používanie, povedzme minimálne trikrát za týždeň.

Ako sa psychowalkman používa?

Psychowalkman sa skladá z tela prístroja, slúchadiel a zo špeciálnych okuliarov. Pohodlne sa usadíte alebo si ľahnete a zvolíte požadovaný program, ktorý si predtým vyberiete podľa jeho popisu v návode. Potom si nasadíte slúchadlá a okuliare, zatvoríte oči a program spustíte. Zo slúchadiel budete počuť špeciálne zvuky. Stimulačné okuliare obsahujú svietiace diódy, ktoré počas programu blikajú. Pôsobia na Vaše vedomie cez zatvorené očné viečka! Psychowalkman je na obsluhu veľmi jednoduchý. Ľahko si nastavíte požadovaný program a upravíte hlasitosť zvuku a intenzitu svetelných zábleskov.

Je psychowalkman bezpečný?

Bezpečnosť použitia je založená na dlhodobom výskume, ktorý detailne preskúmal a vyhodnotil prípadné riziká. Okrem niektorých skupín osôb, uvedených nižšie, je jeho používanie bezpečné a bezrizikové. V zahraničí sa v zdravotníckej praxi používajú už od 70. rokov a v úpravách pre jednotlivcov od konca 80. rokov minulého storočia. V Slovenskej republike využívajú psychowalkmany okrem laikov aj lekári a psychológovia. Psychowalkmany spĺňajú zákonom predpísané normy bezpečnosti. Aj napríklad podľa vyjadrenia Českého štátneho zdravotného ústavu je dohľad potrebný iba v niektorých prípadoch.

Patologická závislosť (ako je napríklad drogová, alkoholová, nikotínová a gamblerstvo) vzniknúť nemôže - psychowalkman sa dokonca používa na ich liečbu. Môže ale samozrejme vzniknúť určitý druh pozitívneho návyku: používateľ si psychowalkman kvôli jeho prospešnému vplyvu na život môže obľúbiť rovnako ako napríklad športovanie.

Upozornenie: Bez konzultácie s odborným lekárom nesmú psychowalkman používať tieto skupiny osôb:
 • ľudia s diagnostikovanou duševnou alebo nervovou a psychiatrickou poruchou
 • ľudia po vážnom úraze hlavy alebo chrbtice
 • ľudia trpiaci záchvatovými stavmi, napr. epilepsiou
 • tehotné ženy

Pre zdravé deti do zhruba 6-10 rokov veku nemá zvyčajne použitie prístroja žiaden prínos. Horná veková hranica nie je obmedzená, u osôb s vážnym ochorením doporučujeme konzultáciu s lekárom. Relaxačné prístroje sa nedoporučuje používať súčasne s alkoholom, psychofarmaceutickými alebo drogovými látkami.

Kedy sa prejavia účinky?

U programov na uvoľnenie, zvýšenie koncentrácie a odstránenie únavy zaznamenáte účinok behom niekoľkých okamihov, pričom záleží na ďalších okolnostiach, ako je napríklad celková dĺžka programu, kľudné prostredie, ale aj Vaše psychické rozpoloženie a množstvo skúseností s relaxáciou. U aplikácií ako je zvýšenie celkovej duševnej kondície (napr. pamäť, intelekt) alebo riešenie dlhodobejších ťažkostí (napr. so spánkom) doporučujú odborníci pravidelný tréning. Ani táto metóda nie je sama o sebe zázračná, aj tu platí, že pre výrazný a trvalý účinok je potrebné dlhodobé a pravidelné používanie.

Platia tri všeobecné pravidlá:
 • dôležitejšia ako dĺžka použitia je pravidelnosť používania
 • každé ďalšie použitie umocňuje predchádzajúce, čiže čím dlhšie používateľ psychowalkman používa, tým dosahuje lepšie výsledky
 • v čím väčšej "nerovnováhe" budete pred použitím (nesústredenosť, únava, stres), tým subjektívne väčší účinok pocítite po použití

Pozor: špecifické je používanie hneď zo začiatku. Pôsobenie je razantné, preto pre zhruba 10 % jedincov nemusí byť prvé použite príjemné, môže sa objaviť aj bolesť hlavy. Tieto prejavy majú tendenciu ustúpiť behom prvých piatich použití. Pri prvých použitiach nemusí každý subjektívne cítiť očakávané účinky, ale aj v týchto prípadoch je účinnosť merateľná na prístrojoch EEG.

Nemerateľné a nezovšeobecniteľné sú však individuálne pocity a zážitky pri používaní. Možno sa stretnúť napr. s astrálnym cestovaním, s halucinogénnymi zážitkami, s hlbokým snívaním, alebo len s veľmi príjemným teplom a brnením po celom tele.

Účinkuje na každého rovnako?

Každý z nás je jedinečný tvor a v duševnej oblasti to platí dvojnásobne. Žiaden program nebude teda na každého pôsobiť úplne rovnako. Rozdiely sú skôr vo vnímaní programu, teda v pocitoch a emóciách, ktoré pri ňom dotyčný prežíva. Z výpovedí používateľov je zrejmé, že zatiaľ čo niekto svojim vnútorným zrakom "vidí" čiernu tmu, iný pri rovnakom programe vidí kaleidoskopické farebné obrazy, ďalšiemu používateľovi sa naopak premietajú zážitky uplynulého dňa. Tento svet emócií je veľmi pestrý a nezovšeobecniteľný.

Aké sú možnosti využitia?

Psychowalkman je bezpečný, nenávykový a účinný prostriedok poskytujúci mnoho užitočných možností využitia. Zvyšuje psychickú vyrovnanosť a výkonnosť, pomáha riešiť drobné zdravotné ťažkosti a prispieva k rozvoju duševných schopností. Objavíte s ním vlastné skryté schopnosti, ktoré účelne využijete. Psychowalkman je zvlášť vyhľadávaný vyznávačmi aktívneho štýlu života. Použite ho kedykoľvek, keď budete chcieť podať perfektný výkon - v práci, v škole, v športe, aj pred skúškou. Taktiež vždy, keď budete nesústredený či unavený. Okrem toho - únavy, stresu a napätia náročného dňa sa zbavíte behom jednej dvadsaťminútovej aplikácie.

Aké sú základné kategórie programov?

Relaxácia

Relaxačné programy poskytujú osvieženie a uvoľnenie. Kratšie z nich možno použiť aj v priebehu dňa, dlhšie koncom dňa alebo pred zaspaním. Intenzívny odpočinok je väčšinou pociťovaný ako príjemné uvoľnenie, pri ktorom sa zbavíte stres vyvolávajúcich myšlienok a negatívnych pocitov. Program na hlbokú relaxáciu môže v prípade potreby nahradiť aj niekoľko hodín ľahkého spánku. Psychowalkman umožňuje dosiahnuť hlbokú relaxáciu.

Hlboká relaxácia sa nedá porovnávať s odpočinkom pri káve, cigarete alebo televízií. Hlboká relaxácia je špecifický stav duševnej a telesnej aktivity, kedy prebieha doslova výrazná regenerácia organizmu. Podľa správy Medzinárodnej asociácie psychosomatickej medicíny z roku 1993 a správ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nie je bohužiaľ viac ako 60% dospelých osôb schopných pravidelne a podľa potreby dosiahnuť stav relaxačnej reakcie.

Hlboká relaxácia

 • dokáže zrušiť stresovú slučku, bloky stresu, strachu, depresie a negatívnych emócií
 • regeneruje organizmus podobne intenzívne ako spánok
 • prináša vnútorný kľud a rovnováhu
 • poskytuje výrazný odpočinok, odstraňuje únavu
 • urýchľuje liečbu depresií, migrén, únavového syndrómu, podráždenosti, ľahkých mozgových dysfunkcií a porúch správania (anorexia, bulímia, fóbia a ďalšie)
 • zmierňuje alebo odstraňuje bolesti hlavy a svalov
 • umožňuje nazrieť do vlastného vnútra, je základom meditácie a rôznych techník duševnej práce

Dlhší stav výraznej relaxácie (aspoň 1 hodinu) možno okrem spontánneho dosiahnutia (stav pred zaspaním, intenzívny odpočinok počas dovolenky a pod.) dosiahnuť cielene aj pomocou rôznych techník. Možno využiť Jacobsonovu relaxáciu, Silvovu metódu kontroly vedomia, meditáciu, jogu, saunu a ďalšie. Väčšina z nich na dosiahnutie očakávaných výsledkov vyžaduje silnú vôľu, pravidelný tréning a množstvo času: niekoľko hodín, dní, ale tiež mesiacov až rokov. Psychowalkman umožňuje dosiahnuť výraznú relaxáciu behom 10-30 minút, prípadne možno jeho použitie s inou technikou vhodne kombinovať.

Koncentrácia a učenie

Určite poznáte stav vedomia, keď nie ste schopný sústrediť sa, nedokážete udržať pozornosť, prípadne Vám učivo "nechce vojsť" do hlavy. S psychowalkmanom je možné tento stav vedomia upraviť a naladiť sa do maximálneho sústredenia, kedy uvažovanie, učenie a rozhodovanie prebieha omnoho lepšie. Učebné programy sa používajú ľubovoľne behom dňa, hlavne ak je človek rozrušený alebo nesústredený. Okrem toho každý používateľ ocení psychowalkman pred učením, skúškou, dôležitým rokovaním alebo fyzickým výkonom. Zbaví Vás prípadnej trémy a optimálne vyladí myseľ. Pri pravidelnom používaní 3-4 krát za týždeň zvyšuje psychowalkman celkový duševný výkon.

Programy tejto kategórie taktiež urýchľujú liečbu porúch schopnosti sústrediť sa, hyperaktivity a ľahkých mozgových dysfunkcií.

Spánok

Spánkové programy sú určené na zmiernenie nočného prebúdzania sa, neschopnosti zaspať a plytký spánok premieňajú na hlboký. Spánok je najdôležitejším zdrojom energie a jeho hĺbka (teda kvalita) s vekom rapídne klesá. Programy na spanie ovplyvňujú kvalitu spánku aj u úplne zdravých ľudí. Po takomto programe sa lepšie zaspáva a človek sa prebúdza odpočinutejší a svieži.

Energia

Tieto programy sú najpoužívanejšie v prípadoch, keď je treba "ospalú" myseľ prebudiť a vyburcovať. Krátky program hneď ráno spoľahlivo prekoná účinky rannej kávy. Po obede alebo na konci dňa odoženie miernu únavu a stimuluje k vyššej výkonnosti.

Ďalšie programy a neobvyklé možnosti

Sú určené pre všetkých tvorivých ľudí. Používatelia môžu experimentovať s programami pre stimulovanie pravej (emočnej) mozgovej hemisféry, ktorá podporuje tvorivosť, intuíciu a fantáziu. Špeciálne programy odhaľujúce podvedomé zložky mysle sa môžu stať významným zdrojom sebapoznania alebo vnútornej motivácie k úspechu či zmene osobnostných návykov.
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.