Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Psyché

EQ v. IQ

Kto by nepoznal skratku IQ? Inteligenčný kvocient a jeho meranie pomocou všakovakých testov si od počiatku minulého storočia vybudoval pevnú pozíciu v našom podvedomí. Jeho výška bola dlhodobo považovaná za dobrý ukazovateľ úspešnosti v živote. Ako sa však ukazuje, nie je to celkom tak. Ak ste si doteraz mysleli, že úspešnú kariéru možno urobiť len na základe výborných výsledkov v práci, mýlite sa. Životy ľudí totiž riadia emócie. A tak sa vedľa známeho pojmu IQ začína objavovať pojem ďalší: emočná inteligencia (EQ).

Emočná inteligencia ukazuje na hlbšiu a komplexnejšiu rovinu, ktorá sa zdá v mnohých ohľadoch dôležitejšia než je samotné IQ. Sleduje našu schopnosť reakcie v strese, zvládanie náročných situácií a rovnako si všíma mieru sebavedomia v každodennom živote. Emočná inteligencia popísaná psychológom Golemanom v podstate znamená cit pre vlastné emócie so schopnosťou ich správneho hodnotenia a tak regulovania vlastného správania a správania k druhým ľuďom.

5 základných zložiek EQ

  • sebaovládanie - zvládanie a kontrola citov
  • sebauvedomenie - poznanie samých seba, svojich emócií a regulácia vlastného správania
  • motivácia - schopnosť využiť emočný potenciál pre dosahovanie cieľov
  • sociálne zručnosti - nadväzovanie a udržovanie spoločenských vzťahov
  • empatia - vnímanie emócií druhých a následná regulácia správania k nim

EQ zasahuje do všetkých oblastí osobnosti - sebaistota, sebadôvera, riadenie impulzov, zodpovednosť za vlastné správanie a pracovnú výkonnosť, ctižiadostivosť, vytrvalosť, iniciatíva, schopnosť poučiť sa na vlastných chybách, empatia, schopnosť načúvať a komunikovať, diplomacia, vyjadrovanie svojich pocitov, schopnosť urovnať konflikt a prijať kompromis, atď.

EQ verzus IQ

Osobnosť s vyváženým pomerom IQ a EQ má veľkú šancu na úspech v pracovnom i súkromnom živote. Cvikom a skúsenosťami sa dokonca môže stať ešte lepším, keď EQ presiahne IQ. Naopak ten, kto má nadpriemerné IQ ale iba priemerné EQ máva často problémy v zamestnaní i spoločnosti. Veľkou výhodou i príležitosťou pre osobný rozvoj a kariéru je však skutočnosť, že emočná inteligencia sa dá na rozdiel od IQ skvalitňovať a rozvíjať oveľa ľahšie.
Emočný tréning prináša možnosť postupne sa zbavovať starých emočných návykov a vytvárať nové. Emočná inteligencia je vyjadrená v ľudskej zrelosti. Prejavuje virtuozitou medziľudských vzťahov, v ktorých dokážeme nadviazať vzťah, sme otvorení, empatickí, vnútorne čistí, skutočne takí, akí sme, dokážeme hovoriť o svojich potrebách, ale dokážeme pomôcť aj druhým ľuďom. Je to prirodzená cesta k ľudskosti. Akýkoľvek pokrok v oblasti emócií zásadne ovplyvňuje všetko, čo sa deje okolo nás. Zvyšovanie emočného povedomia je najväčšia investícia do seba a do spoločnosti. Ľudia pracujúci na svojej emočnej inteligencii ovplyvňujú svoju sociálnu inteligenciu a znižujú potrebu závislosti (fajčenie, prejedanie, alkohol, atď.). Investícia do osobného rastu a sebauvedomenia vlastných emócií je dnes natoľko významná, že stojí za realizáciu.

http://blog.doucovanie-vzdelavanie.sk/14/aj-eq-je-dolezite/

Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.