Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Psyché

Základom našej hlúposti je negácia

Turgeněv napsal jeden krátký příběh: V jednom městečku žil velmi inteligentní člověk, génius. Ve stejném městě žil i hrozný hlupák, idiot. Jednoho dne přistoupil k inteligentnímu člověku tento hlupák a chtěl, aby mu řekl, jak se stát inteligentním. Inteligentní člověk se ho zeptal, zda chce být inteligentní nebo pouze vypadat jako inteligentní, protože stát se inteligentem je velmi dlouhý proces, ale inteligentně vypadat je velmi snadné. Idiot řekl, aby mu ukázal tu snadnější cestu, že stačí, když bude inteligentně vypadat...
Inteligentní člověk mu vysvětlil, že stát se inteligentním znamená možnost dělat chyby, ale chce-li pouze vypadat jako inteligentní, nesmí nikdy udělat žádnou chybu. Idiot byl netrpělivý a požadoval, aby mu trik ihned vysvětlil. Pak inteligentní člověk něco zašeptal do jeho ucha... a od toho dne začali v městě idiota považovat za inteligentního člověka.

Lidé ve městě si začali říkat: Jak se tento člověk mohl stát tak inteligentním? Co mu asi řekl ten inteligentní člověk? Jednoduše hlupákovi řekl, aby každý výrok, který uslyší, hned negoval. Když někdo řekl: "Něco na tom uctívání idolů je," idiot okamžitě odpověděl, že na tom nic není. Idiot se zeptal inteligentního člověka: "Mohu tak mluvit, i když o tom nic nevím?"

Inteligentní člověk mu odpověděl: "Nestarej se, zda něco víš nebo nevíš, pouze všechno, co se řekne, neguj. Řekne-li někdo, že Kalidásova díla jsou vynikající, řekni pouze, že je to všechno odpad. Řekni jim, aby dokázali, že je to výborné! Když někdo řekne, že Beethovenova hudba je nebeská, řekni, že i v pekle hrají takovou hudbu a řekni mu, aby dokázal, jaká je to nebeská hudba. Pouze všechno odmítni a bude-li ti někdo odporovat, vyzvi ho, aby dokázal svoje tvrzení."

Za dva týdny se idiot stal v celém městě známý svou inteligencí. Lidé o něm začali říkat, že je velmi hloubavý a že je těžké ho pochopit. Když někdo řekl, že Shakespearova poezie je krásná, odpověděl, že je to všechno odpad, kterýkoliv školák může také napsat básně. Člověk je pak na rozpacích, protože v takové situaci lze jen stěží dokázat svá tvrzení.


Toto století je v mnoha směrech stoletím hlouposti. Základem naší hlouposti je negace. Celé století jsme jednu věc za druhou odmítali. Když ti druzí nejsou schopni něco dokázat, přidají se také k negaci. Pamatujte si, čím je život negativnější, tím se stává bezvýznamnějším.

Žádná pravda nemůže být poznána bez toho, abyste byli pozitivní. Čím je život negativnější, i když zvenčí se může zdát inteligentnější, tím bude vnitřně stupidnější. Čím více je život negativní, tím více nebude možné, aby ho prosákly pravda, blaženost a krása. Jelikož všechny povznášející zážitky se uskutečňují pouze v mysli, která je pozitivní.

Kdykoliv někdo řekne "ne", něco v jeho mysli se zavře. Přemýšleli jste někdy o působení slov? Zavřete-li se v pokoji a nahlas řeknete "ne", zjistíte, že celé vaše srdce se stáhne a uzavře. Když řeknete nahlas "Ano," zjistíte, že vaše srdce rozevře křídla a vzlétne. Nerodí se pouze slova, jejich vyslovením se vytváří i jistá paralelní událost. Vyslovením "ne" se něco ve vás stáhne a vyslovením "ano" se něco ve vás otevře.

Někdo se jednou zeptal svatého Augustina: "Co je tvým uctíváním? Co je tvou modlitbou?" Svatý Augustin odpověděl: "Ano, ano a ještě jednou ano, Pane můj! To je mé uctívání, to je celá má modlitba."
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.