Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Psyché

Pripravujete sa na prijímacie pohovory, konkurz alebo skúšku? Chcete požiadať o zvýšenie platu alebo vyjadriť svoju nepokojnosť? Pre mnohých neznamenajú tieto dôležité okamihy v živote nijaký problém. Existuje však skupina ľudí, ktorých spája jedna spoločná črta - neprekonateľná tréma.
Nebolo by úžasné prečítať si článok a už nikdy nezabudnúť čo v ňom stálo? A čo takto pamätať si telefónne čísla, dátumy narodenia, či mená. Zlá správa je, že nie každý má od narodenia výbornú fotografickú pamäť. Väčšina z nás sa pri zapamätávaní spolieha na mnemotechnické pomôcky. Máme však aj dobrú správu. Každý z nás môže podniknúť pár krokov aby svoju pamäť vylepšil. Keď sa budete pridŕžať nasledovných rád, časom zistíte, že pamätať si kvantum informáciií nie je až také zložité.
1  
2  
3  
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.