Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Go(o)dness

Už ste vyskúšali všetko. Opili ste sa, vaše vlasy výrazne zmenili podobu, celý víkend ste preplakali v posteli a text pesničky Nothing Compers to You viete naspamäť už aj odzadu. No stále sa vám nedarí zabudnúť na toho, ktorý vás opustil. Nastal čas zmeniť vnútorné naladenie a sebaľútosť nahradiť pozitívnymi myšlienkami. Hudba vám pomôže!
Short explanation of how to collect the inches..
Blokovaný duševní konflikt vzniká tehdy, je-li to co je důvěrně známé, co je v životě běžné, nebo to co s jistotou očekáváme, náhle přerušeno událostí, která je vnímána jako šokující, zatímco tělo a nervový systém se nacházejí ve stavu snížené rezistence, případně síly.
Deprese je dnes velmi časté onemocnění. U praktického lékaře si 15 pacientů z 1000 stěžuje na depresi a jeden pacient je z důvodu deprese hospitalizován. Současný výzkum odkryl úlohu, kterou mohou vedle klasické léčby hrát při léčení deprese i potravinové doplňky.
Ako a kedy vznikol jazyk? Túto otázku si už určite položili viacerí z nás. Možných odpovedí existuje celá rada. Teórie hovoriace o vzniku, pôvode a vývine jazyka nájdete opísané v mnohých knihách, či odborných článkoch. Ťažko povedať, ktorá je tá najsprávnejšia. Ak si aj odmyslíme úvahy náboženské alebo mytologické, stále zostávame obklopení množstvom viac, či menej vedecky podložených teórií.
Zdálo by se, že je to vlastně snadná cesta ke všeobecné spokojenosti. Pokud bychom druhým neubližovali, nepodváděli je, nesnažili se je okrást, byl by svět krásný. Bohužel to nefunguje. Proč lidé překračují hranice druhých? Proč podléhají touze polepšit si na úkor druhého?
Zdálo by se, že je to vlastně snadná cesta ke všeobecné spokojenosti. Pokud bychom druhým neubližovali, nepodváděli je, nesnažili se je okrást, byl by svět krásný. Bohužel to nefunguje. Proč lidé překračují hranice druhých? Proč podléhají touze polepšit si na úkor druhého?

Odvrávajúci a hrdý pubertiak = rozkymácané vnútro plné neistoty - obrázek

oko.jpg

Darovať krv v SR môže každý človek, dlhodobe žijúci v SR pokiaľ:
Do vzťahu niečo prinášajú obaja partneri. Musia zosúladiť svoje povahy, zvyky, predstavy. Či už partnerstvo funguje podľa príslovia o dvoch vranách, alebo protikladoch, čo sa priťahujú, jeho piliere sú v každom prípade rovnaké.
1  
2  
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.