Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Go(o)dness

Podmienky darovania krvi

Darovať krv v SR môže každý človek, dlhodobe žijúci v SR pokiaľ:

 • Je vo veku 18-65 rokov ( pre prvý odber sa nedoporučuje vek nad 60 rokov)
 • Neprekonal, alebo netrpí závažnejším ochorením, kedy by odber krvi mohol ohroziť jeho zdravie ä obvykle ide o dlhodobé ochorenia, ktoré vyžadujú podávanie liekov alebo o záchvatové stavy s poruchami vedomia)
 • Súhlasí s odberom, vykonaním predpísaných vyšetrení a vedením vybratých údajov v registri darcov ( pri zachovaní povinnej mlčanlivosti transf. zariadenia)
 • Nepatrí medzi osoby s vyšším rizikom výskytu vybraných infekčných chorôb ( AIDS, žltačka) alebo tieto choroby neprekonal
 • Užívanie vnútrožilných drog( i v minulosti), liečba toxikomanie a alkoholizmus
 • Liečba alebo sledovanie pre pohlavnú chorobu v poslednom roku
 • Pohlavný styk medzi mužmi
 • Pohlavný styk za peniaze alebo drogy( prostitúcia)
 • Pohlavný styk s prostitútkou v poslednom roku
 • Striedanie náhodných sexuálnych partnerov, hlavne v zahraničí
 • Opakovaná liečba krvnými derivátmi, podanie transfúzie v zahraničí
 • Úzky kontakt s chorým so žltačkou alebo AIDS v poslednom roku
 • Pasívna imunizácia ( podanie protilátok) proti žltačke typu B ( napr. po úraze v zdrav. zariadení)
 • Liečenie ľudským rastovým hormónom alebo inými látkami z ľudskej hypofýzy v minulosti
 • Výskyt Creutzfeldtovej - Jakobovej choroby v rodine
 • Tetovanie, akupunktúra, prepichovanie uší a podobné výkony, pokiaľ neboli urobené v odborných zariadeniach
 • Pobyt v nápravnom zariadení v poslednom roku
 • Prekonanie niektorých chorôb, prenášaných krvou, vrátane chronických zápalových chorôb prenášaných zo zvierat v nedávnej dobe( brucelóza, toxoplazmóza)
 • Transplantácia orgánov alebo tkanív
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.