Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Go(o)dness

Sprav niečo pre svoje mesto

Opäť aj tento rok je tu pre všetkých firemných dobrovoľníkov pripravená jedinečná možnosť priložiť ruku k dielu a zapojiť sa do verejnoprospešnej pomoci. V dňoch 12. – 13. septembra 2008 (piatok – sobota) sa uskutoční podujatie Naša Bratislava, ktoré je skvelou príležitosťou, ako vo firme zaujímavými aktivitami podporiť tímového ducha medzi zamestnancami a zároveň ukázať verejnosti, že firma je dobrým susedom pre svoje okolie.

Ciele podujatia

Ideou projektu je umožniť dobrovoľníkom z radov zamestnancov firiem:

  • reálne pomôcť mnohým ľuďom, ktorí to potrebujú,
  • zapojiť sa do komunitných iniciatív a vytvoriť nové partnerstvá,
  • preveriť svoje sily a schopnosti pri práci v tíme,
  • skrášliť svoje mesto a zlepšiť život v ňom.

Kto môže pomôcť

Projekt Naša Bratislava pripravili Nadácia Pontis a skupina Engage. Doteraz možnosť nezištne pomôcť nadchla 36 firiem. Podujatie je otvorené pre všetky firmy, ktoré operujú v Bratislave a okolí, majú tu svoje pobočky alebo ich zamestnanci sú z tohto mesta.

Kde môžete pomôcť

Dobrovoľníci si budú môcť vybrať z viac ako 48  rôznych aktivít z oblasti vzdelávania a rozvoja, ochrany a podpory zdravia, sociálnej pomoci a pomoci životnému prostrediu. Aktivity prebiehajú v 3 rôznych termínoch počas dvoch septembrových dní:

  • piatok, 12.9.2008 od 09:00 hod. do 12:00 hod. - 30 voľných dobrovoľníckych aktivít; kapacita 344 dobrovoľníkov
  • piatok, 12.9.2008 od 13:00 hod. do 16:00 hod. - 30 voľných dobrovoľníckych aktivít; kapacita 301 dobrovoľníkov
  • sobota, 13.9.2008 od 09:00 hod. do 12:00 hod. - 26 voľných dobrovoľníckych aktivít; kapacita 261 dobrovoľníkov

Niektoré rozsiahlejšie aktivity, ktoré si vyžadujú zapojenie väčšieho počtu dobrovoľníkov sú naplánované vo viacerých termínoch tak, aby sa mohli zrealizovať a zároveň, aby si dobrovoľníci mohli vybrať termín a aktivitu, ktorá im najviac vyhovuje. Ideálne je, ak si sformujete tím firemných dobrovoľníkov, ale prihlasovanie je otvorené aj jednotlivcom. Spolu môže dobrovoľníčiť až 900 dobrovoľníkov.

Firemní dobrovoľníci sa počas dvojdňového podujatia môžu zapojiť do úpravy záhrad, dvorov a interiérov materských a voľnočasových centier, detských domovov a geriatrických ústavov. Pre tých, ktorí obľubujú záhradkárske práce je pripravené sadenie rastlín, kvetov, drevín a kríkov. Umelecky nadaní dobrovoľníci si prídu na svoje pri maľovaní izieb, ale aj zábradlí a kvetináčov. Ochrancovia životného prostredia budú v bratislavských lužných lesov odstraňovať nelegálne skládky odpadov, označovať hranice chránených území, obnovovať informačné panely a tí manuálne zručnejší aj vysekávať nežiaduce nepôvodné dreviny a premiestňovať malé stromčeky. Na Kalvárii sa bude čistiť les a mapovať dreviny. Svoje svaly preveria dobrovoľníci pri odstraňovaní nežiadúceho porastu a pri strihaní krovia.

Po minuloročnom úspechu Vám aj tento rok prinášame obľúbené aktivity ako umývanie okien, tepovanie kobercov, dezinfekcia hračiek, pomoc pri organizácii turnajov, kosenie trávy, oprava a natieranie detských preliezok či úprava pieskovísk. Novinkou pre tento rok je stavanie panelákových búdok pre dážďovníka tmavého, čistenie pozemku okolo historického objektu mlyna Klepáč na Partizánskej lúke a obnova detského dopravného ihriska. Na vymaľovanie čaká aj príbytok tigra sumatranského v bratislavskej ZOO - aktivita je určená pre odvážnejších dobrovoľníkov. Pre milovníkov menších zvierat je pripravené venčenie psíkov a čistenie útulku Slobody zvierat na Poliankach.

Trochu trpezlivosti a počítačových zručností budú potrebovať dobrovoľníci, ktorí sa rozhodnú napríklad pre aktualizáciu databáz a inventarizáciu skadových zásob rehabilitačných pomôck. Kreativita bude nutná pri navrhovaní loga a komunikačných podkladov pre program pomoci utečencom či pri hľadaní priestorov a komunikácii aktivít kaviarne Radnička. Aj tento rok je veľmi žiadané IT poradenstvo, personálne poradenstvo, PR a marketing. Medzi humanitne orientované činnosti patrí darovanie krvi na Národnej transfúznej stanici na Kramároch a v Ružinove a zbierka šatstva pre krízové centrá či bezdomovcov.

Jednotlivé aktivity zastrešujú komunitné organizácie, charitatívne združenia alebo školy a škôlky v Bratislave. Do projektu sa ich zapojilo 39.

Všetci dobrovoľníci sú povinní dbať na bezpečnosť pri práci. Nevyhnutné je vhodné oblečenie, variabilné pre slnečné, veterné a mierne daždivé počasie a športová, príp. terénna obuv.

Podujatie Naša Bratislava sa uskutoční za každého počasia. V prípade silných daždov a vetra sa budú realizovať iba aktivity vo vnútorných priestoroch organizácií a exteriérové aktivity sa presunú na iný vhodný termín. Vzniknuté situácie budeme riešiť individuálne a o spoločnom postupe budeme informovať firemných koordinátorov a kapitánov tímov.

Pre všetkých zapojených firemných dobrovoľníkov a komunitné organizácie je pripravené v sobotu o 13.00 hod. na Tyršovom nábreží v Bratislave Petržalke spoločenské stretnutie - Trhovisko neziskoviek, na ktorom si budú môcť pri bohatom kultúrnom programe vymeniť skúsenosti a dojmy z tohto dvojdňového podujatia.  Pre viac informácií sledujte Správy a Fórum.

Skúsenosti

Naša Bratislava nadväzuje na úspech minuloročného podujatia, kde sa 400 dobrovoľníkov z viac ako 20 firiem zapojilo do 20 rôznych komunitných aktivít. Efektívny model zapájania firemných dobrovoľníkov do aktivít užitočných pre komunitu sme preniesli aj do Košíc, kde sme zorganizovali v spolupráci s U. S. Steel Košice v dňoch 17.-18. mája 2008 podujatie Naše Košice. Viac ako 560 dobrovoľníkov sa upratovalo priestory ZOO, Domu pokojnej staroby, Detského športovo-zábavného areálu, MC Stonožka, darovalo krv, skrášlilo areál Majáku, viacerých základných a materských škôl a iných organizácií.

Podobné podujatia sú veľmi populárne vo veľkých svetových mestách. Medzi najznámejšie projekty patrí New York Cares, ktorý sa z pôvodného jedného dňa rozrástol do celoročnej dobrovoľníckej služby, v ktorej pomáhajú desaťtisíce Newyorčanov.

http://www.nasabratislava.sk/

Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.