Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Go(o)dness

Veríte v lásku na celý život?

Láska na celý život... sen mnohých už od detstva plného princezien a chrabrých princov. Rozmýšľal som nad tým už ako malý chlapec a musím priznať, ostalo mi to dodnes. Čo robia tí, ktorí žijú v láske až za hrob? V priamej súvislosti, čo chýba tým, ktorých láska stroskotala?
Iste, nie každý sa berie z úprimnej lásky, buďme realisti. Na druhej strane sa asi zhodneme, že páry, ktoré do svadby vstupujú z „big love“, stále prevládajú. Štatistiky však ich odhodlaniu dávajú riadne zabrať. Neúprosne poukazujú na fakt, že tu niečo neklape!

Láska na celý život – túžba po utópii?

Existujú dnes ešte vôbec šťastné a spokojné páry? Myslím také, ktoré sú spolu už dlhé roky a napriek času ich city stále pretrvávajú. Síce v inej podobe, no sú tu a vidieť to. Občas stretnem v parku starenku a starčeka, ako sa držia za ruky. Dojímavý pohľad, ktorý do srdca vlieva tak veľmi potrebnú nádej na celoživotnú lásku. Na druhej strane, realita rozvodových štatistík je neúprosná.

Aj keby sme pred tým chceli zavrieť oči, nedá sa. Uhádané, utrápené, uslzené pozostatky veľkých lások na súdoch sú asi najlepším výkričníkom k zamysleniu sa, či je syndikát manželstva ešte funkčný. Kto to vlastne vymyslel, aby žila jedna žena s jedným mužom po celý svoj život? Nestanovila tým spoločnosť v snahe o scivilizovanie sa príliš ťažkú úlohu? Je túžba po láske na celý život reálne podložená požiadavka alebo ide len o naivnú utópiu romantikov odchovaných na Steelovej? Monogamia je nádherná, ale len keď vychádza zo srdca, nie zo zásad etiky či noriem spoločnosti.

Prameň spokojnosti

Vynechajme ospevujúce árie o kráse lásky a zamierme priamo do praktického života. Aké sú šťastné a spokojné vzťahy? Sú to tie, kde partnerka nie je na partnera náročná? Nevadí jej, že nepomáha, neupratuje po sebe, nevenuje sa toľko rodine... Nevadí jej to, čo by väčšine žien vadilo? Sú šťastné vzťahy založené na slobode a znížení nárokov na toho druhého?

Večné štekanie „uprac si tie ponožky“ môže pôsobiť antiláskovo, to pochopí snáď každý. Psychológovia sa zhodujú v názore, že základom funkčného vzťahu ide ruka v ruke popri láske schopnosť kompromisov. Neznie to až tak zložito. No asi to až také jednoduché nebude, keď toľko párov zlyháva v praxi!

Po čom túžime?

Po láske na celý život. Muži i ženy, po tom istom. Takže kde je chyba? Každý si za tým ideme vlastnou cestičkou... a rozdvojujú sa nám! Kráčať pekne popri sebe, zdieľať všetky radosti i starosti, ktoré sa dvojici prihodia... Tá predstava tak krásne rozohrieva našu slepú vieru v lásku, až sa ňou necháme úplne pohltiť. No je to triezve? Nevyzerá realita trochu inak?

Namiesto večného držania sa za ruky čelíme zrazu partnerovým omylom, ktorých následky sa týkajú i nás. Nesieme ich ťarchu aj zaňho, životné prekážky nás formujú a z nás sa zrazu stáva niekto iný. Rastieme a zisťujeme, že partner sa mení inak, ako my. Priepasť sa zväčšuje, odlišnosti sa objavujú stále častejšie. Zrazu sa musíme naučiť odpúšťať. Opakovane! Máme pocit, že takto sme to nechceli.

 Malo to byť ináč. Krásne, čisté, bez klamstiev a pocitu sklamania. Bojujeme s odcudzením napriek tomu, že nám spadli ružové okuliare. Namiesto srdiečok nám v zreničkách badať stopy po tŕňoch. Sme spolu, ale nie z lásky... zozvyku, pre pocit väčšej istoty či kvôli deťom. Dvaja cudzinci v jednom byte. To zostalo z veľkej lásky.

Rozpadla sa na milióny zrniek piesku, ktoré vietor rozfukuje na všetky strany. No my ich stále a stále zametáme na hromádku v snahe z piesočných dún postaviť nový hrad. Nie je to márne úsilie? Nebude to už navždy len stavba postavená z ruín?

Nestrácať vieru!

Doteraz to neznelo veru optimisticky, no láska prekoná všetko! Je v tom len malý háčik: Treba prísť na to, ako! Aby ste nad tým však neprestali špekulovať, musíte veriť. Aj keď nepoznáte pár, ktorý žije v láske až za hrob, treba dúfať, že niekde také niečo existuje. Len s nádejou sa to môže podariť i vám. Napriek všetkým rozvodom, plaču a smútku okolo je dôležité neprestávať veriť. V lásku, jej silu, nezlomnosť a úprimnosť. Veď bez lásky by nič nemalo význam, nezdá sa vám?

Autor: Irén Majorová

Prebraté z:

http://www.diva.sk/laska-a-vztahy/vztahy/verite-v-lasku-na-cely-zivot/

Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.