Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Hudba..

Milan Kňažko - Svet krásny býval

Ten múdry čas,
ten chytrák čas
ten blázon čas
znie v nás.

A zakaždým, keď
obzriem sa späť,
vidím sám seba zas,
sám seba zas.

Vidím náš dom,
vidím sa v ňom,
som dieťaťom,
malým,
čo v kráľovstve hier
si hľadá svoj smer
na tej púti k dospelým...
Dnes už to viem.

Svet krásny býval,
keď z okna som sa díval
len nevinnými očami...
Ten čas je, žiaľ, už za nami.
Dnes už to viem...
Svet krásny býval,
v ňom smial som sa a sníval,
v ňom trpel som, aj miloval,
aj smútil, aj sa radoval.
Nevravím, že čas všetko vzal...
spomienky nie...

A pocítil
som prvý raz,
čo znamená
jej hlas.
Cítil som jej dych,
jej pery na svojich.
Zakrútil sa so mnou svet,
ach, to bol let!
A tiež ...spomínam
aj bez presných slov
na tie
tváre priateľov.
S nimi som prežil
veľa vzácnych chvíľ,
nikdy som to netušil,
čo dnes viem

Svet krásny býval,
keď z okna som sa díval
len nevinnými očami...
Ten čas je, žiaľ, už za nami.
Dnes už to viem...
Svet krásny býval,
v ňom smial som sa a sníval,
v ňom trpel som, aj miloval,
aj smútil, aj sa radoval.
Nevravím, že čas všetko vzal...
A tak sa skrývam,
skrývam sa do spomienok...
svet spomienok mám stále vo svojom srdci
a inak už to nebude.
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.