Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Hudba..

Zaľúbil sa chlapecZaľúbil sa chlapec tak už sa to stalo
čo sa vlieklo krokom, beží teraz cvalom
zaľúbil sa chlapec trocha ho to vzalo

taký malý zmätok rozkvitol mu v duši
to čo by chcel vedieť, zatiaľ iba tuší
zaľúbil sa chlapec až mu horia uši

Všetky krásne slová, pod jazykom driemu
chce ti to povedať, má však ešte trému
zatiaľ sa len učí odkiaľ kam a kade
ako sa má chodiť po tenučkom ľade

Do teba, do teba, do teba, zaľúbil sa chlapec
do teba, do teba, do teba, dúfam, že ho chápeš
do teba, do teba, do teba, zaľúbil sa chlapec

V duchu bol už s tebou v sladkom šere kina
toľkokrát ťa videl a zrazu si iná
zaľúbil sa chlapec, čia to bude vina?
Toľko tvárí v dave len jedna je tvoja
veľa rúk je prázdnych, len 2 sa však spoja
iba tí sa stretnú, ktorí o to stoja

zaľúbil sa chlapec tak už sa to stalo
zaľúbil sa chlapec trocha ho to vzalo
taký malý zmätok rozkvitol mu v duši
zaľúbil sa chlapec až mu horia uši

Chcel som ti povedať nesmelo a skromne
že tá pieseň bola o tebe a o mne, o tebe a o mne....
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.