Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Vzdelanie & zaujímavosti

Turgeněv napsal jeden krátký příběh: V jednom městečku žil velmi inteligentní člověk, génius. Ve stejném městě žil i hrozný hlupák, idiot. Jednoho dne přistoupil k inteligentnímu člověku tento hlupák a chtěl, aby mu řekl, jak se stát inteligentním. Inteligentní člověk se ho zeptal, zda chce být inteligentní nebo pouze vypadat jako inteligentní, protože stát se inteligentem je velmi dlouhý proces, ale inteligentně vypadat je velmi snadné. Idiot řekl, aby mu ukázal tu snadnější cestu, že stačí, když bude inteligentně vypadat...
Na Východe už od 3. storočia bol 6. január sviatkom Zjavenia Pána (Epifánia). Cirkev si v ňom pripomínala „tri zázraky“: príchod mudrcov z Východu, Ježišov krst a jeho prvý zázrak v Kána Galilejskej. V 4. storočí sa tento sviatok rozšíril aj na Západe, kde liturgia a čítania kládli dôraz predovšetkým na poklonu mudrcov z Východu. Títo učenci z Perzie boli v apokryfných spisoch a náboženských legendách zobrazovaní ako „traja králi“ s menami Gašpar, Melichar a Baltazár, hoci evanjeliový záznam tohto príbehu (Mt 2, 1-12) o ich počte, kráľovskej hodnosti a menách, nič nehovorí.
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším krestanským sviatkom, pocas ktorého si krestania pripomínajú umucenie, smrt a vzkriesenie Ježiša Krista. Nadväzuje na židovské velkonocné sviatky – paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dna v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského otroctva. Termín Velkej noci nie je stály, každorocne sa mení. Velkonocné sviatky trvajú dva dni - nedelu a pondelok.
Ozbrojené protifašistické vystúpenie slovenského ľudu v roku 1944.
Návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch blízkych, ich vyzdobovanie kvetmi, spomienky na tých, ktorí už nie sú medzi živými, to všetko charakterizuje každoročne prvé novembrové dni.
Nežná revolúcia v novembri v roku 1989, zosobňuje pád totalitného komunistického režimu. Ako svetlý príklad okolitým krajinám, významným spôsobom zviditeľnila vo svete Československo ako vysoko kultivovanú spoločnosť s uvedomelými občanmi, a s totalitnou vládou schopnou samoreflexie. Uskutočnil sa prevrat v demokratickú spoločnosť, ktorý nám mohol závidieť celý svet.
Je to pravdepodobne najoslavovanejší sviatok zo všetkých. Štedrý večer sa zvykne nazývať aj preto, že štedrovečerný stôl je plný všakovakých dobrôt, na ktoré sa ľudia tešia celý rok a nielen deti, ale aj dospelý sa nevedia dočkať vianočných darčekov.
November 1989, Nežná revolúcia, 17. november. To všetko sú pojmy označujúce veľkú historickú udalosť – pád komunistického režimu a zrodenie slobody vo vtedajšom Československu. Prečo to treba vysvetliť? Pretože už je tu celá jedna generácia (19-ročných a mladších), ktorá nielenže si komunistický režim a jeho koniec nepamätá, ale dokonca vtedy ani len nebola na svete.
Od vzniku Československej republiky prešlo dejinami Slovenska niekoľko režimov. Každý z nich pritom hľadal vlastnú cestičku ako s pamätným dátumom 28. október naložiť.
Nebolo by úžasné prečítať si článok a už nikdy nezabudnúť čo v ňom stálo? A čo takto pamätať si telefónne čísla, dátumy narodenia, či mená. Zlá správa je, že nie každý má od narodenia výbornú fotografickú pamäť. Väčšina z nás sa pri zapamätávaní spolieha na mnemotechnické pomôcky. Máme však aj dobrú správu. Každý z nás môže podniknúť pár krokov aby svoju pamäť vylepšil. Keď sa budete pridŕžať nasledovných rád, časom zistíte, že pamätať si kvantum informáciií nie je až také zložité.
1  
2  
3  
4  
5  
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.