Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Vzdelanie & zaujímavosti

Autohypnóza

Émile Coué (1857 - 1926) už na začiatku 20. storočia dospel k poznaniu, že hypnóza je vlastne v zásade vždy autohypnózou. Hypnotizér len v klientovi vyvolá predstavu zamýšľaného účinku a klient sám ho potom uskutoční autohypnózou...

Tvrdil, že hnacou silou nášho konania nie je vôľa, ale sila našej obraznosti, vyvodil z toho záver, že každý človek je schopný sám seba hypnotizovať a vysvetľoval svojim pacientom, že ich choroby sú liečiteľné autosugesciou. Povedal doslova:

"Učte sa uzdravovať sami seba, ste toho schopní, ja sám som nikdy nikoho neuzdravil. Tá možnosť spočíva vo vás. Povolajte na pomoc svojho ducha a dajte mu možnosť pôsobiť v prospech vášho telesného a duševného zdravia. Bude tu. Bude vás liečiť. Budete silní a zdraví."

Často je príčinou našich zdravotných problémov a ochorení zlý duševný stav, náročné zamestnanie, nepokoj, nervozita, stres, zlá životospráva, nedostatok pohybu a nespracované, potlačené problémy.
Lekári v bežnej praxi nie sú schopní ovplyvniť príčinu ochorenia, liekmi len ovplyvňujú jeho príznaky.

Jediné účinné východisko, ktoré sa v takýchto prípadoch ponúka je psychická svojpomoc autohypnózou (autogénnym tréningom).  Mnoho ľudí však spočiatku potrebuje vedenie skúseného hypnoterapeuta, ktorý mu pomôže vytvoriť si správne návyky a nájsť vnútornú motiváciu, ktorá je nevyhnutná pre úspešnú autohypnózu.

http://www.hypnoterapia.sk/index.php?id=67

Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.