Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Vzdelanie & zaujímavosti

Biely Kameň hrad

Neveľké zrúcaniny hradu sú skryté v lese na návrší povyše mesta Svätý Jur, ktorého dnešná horná časť bola v minulosti samostatnou obcou Neštich. Oproti na kopci bývalé veľkomoravské hradisko
Gotický hrad Biely Kameň je stredovekým nástupcom rozľahlého veľkomoravského hradiska. Pôvodne veľkomoravský hrad, tvoriaci súčasť hradiska, bol drevený a vyrástol na starom halštatskom osídlení. Bránilo ho mohutné dvojité opevnenie s hlbokým dreveno-zemným valom, ktoré je dodnes dobre badateľné v teréne. Svätojurskí grófi, ktorým patrilo široké územie vrátane Pezinka, postavili asi v r.1270-1295 na náprotivnej strane údolia, nad stredovekým mestečkom, bližšie k cestným ťahom, kamenný hrad. Jeho vzťah k mestečku s dominantným farským kostolom a vinohradníckymi domami dokladajú aj rytiny z 18. stor. Hrad prestavali koncom 14. storočí. Hrad po vymretí rodu Svätojurských 1526 viackrát zmenil majiteľov, z nich najvýznačnejší bol Ján Zápoľský, ktorý získal hrad v r.1540, Illésházyovci, ktorým patril v druhej pol. 16. storočia, a Pálffyovci, ktorí ho vlastnili do r.1611. Ked sa panstvo definitívne presťahovalo do podhradia, kde si postavilo nový kaštieľ (pozri ďalej), hrad postupne strácal svoju funkciu a po tureckom plienení 1663 ho už neobnovili. Odvtedy je v zrúcaninách a dnes sú z neho iba nepatrné zvyšky obvodového muriva prerastené bujnou vegetáciou.
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.