Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Vzdelanie & zaujímavosti

Branč

Malebné sčasti opravované zrúcaniny hradu rozložené na výraznom homoľovitom kopci nad osadou Podzámok
Branč patril do siete pohraničných hradov, zabezpečoval ochranu ciest cez Karpaty na Moravu. Vznikol asi v druhej polovici 13. storočia a patril Abovi z rodu Aba. Listinne sa spomína v roku 1317. V roku 1332 patril na krátky čas kráľovi. Kráľ Žigmund ho spolu s inými hradmi a majetkami daroval Stiborovi zo Stiboríc, ktorý ho vlastnil v rokoch 1394-1434. Kedže hrad leží na pomerne ľahko prístupnom kopci, v priebehu stáročí sústavne zdokonaľovali jeho obranu a venovali sa najmä výstavbe ďalšieho predhradia, ktoré tvorilo dôkladnejšiu obranu horného hradu. Hrad sa v roku 1663 stal útočiskom časti okolitého obyvateľstva pred Turkami. Na začiatku 18. storočia odviezli z hradu nábytok, zbúrali opevnenia a nechali objekt chátrať. Miestne obyvateľstvo postupne rozoberalo jeho konštrukcie a použilo ich ako stavebný materiál. V 20. storočí sa na hrade uskutočnil archeologický výskum. Obvodové múry hradu opravili a zakonzervovali, v súčasnosti prebieha odkrývanie postupná konzervácia murív.
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.