Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Vzdelanie & zaujímavosti

Čo je hypnóza a podvedomie?

Slovo hypnóza vzbudzuje v mnohých ľuďoch obavy a pochybnosti. Jeho skutočný význam je častokrát zastretý nepodloženými fámami a vymyslenými príbehmi.

Skutočnosť je ako vždy úplne iná a oveľa jednoduchšia....

Hypnóza

je prirodzený stav našej mysle spojený s hlbokou relaxáciou, v ktorom dochádza k dočasnému potlačeniu  racionálnej časti nášho vedomia a tak sa uvoľní prístup k vnútornej, v bežných podmienkach ťažko prístupnej časti, ktorú nazývame podvedomie. Hypnóza nemá nič spoločné s mágiou alebo nejakými nadprirodzenými javmi. Pomocou hypnózy možno ovplyvniť nielen funkčné ochorenia, ale aj organické poruchy a v rukách skúseného hypnoterapeuta je obdivuhodnou možnosťou pomôcť iným ľuďom.

Aby ste si tento stav dokázali lepšie predstaviť, tu je pár príkladov situácií z nášho každodenného života, kedy sa nachádzame v stave podobnom hypnóze:

  • pri sledovaní televízie, keď sa natoľko pohrúžime do filmu, že nevnímame svoje okolie
  • pri šoférovaní známymi ulicami, keď riadime auto bez toho, aby sme na to mysleli
  • pri dennom snívaní, keď prestávame vnímať naše okolie a naša myseľ je sústredená len na naše predstavy.

Počas hypnózy sa človek stáva oveľa citlivejším a vnímavejším k tomu, čo hovorí hypnoterapeut. Ten, v klasickej hypnoterapii, prostredníctvom starostlivo pripravených a dopredu premyslených sugescií, vyvoláva v podvedomí klienta určité predstavy, ktoré spôsobia želané zmeny buď priamo v organizme, alebo v zmýšľaní a pocitoch hypnotizovaného. V regresnej hypnoterapii nám podvedomie prostredníctvom živých predstáv sprostredkuje spomienky na naše minulé životy a umožní nám ich znovu prežiť.

Existuje viacero definícií podvedomia, podľa výskumov,je zodpovedné za 88% našej mentálnej aktivity, riadi všetky automatické procesy v našom tele, ako činnosť srdca, dýchanie, teplotu atď. Okrem toho je priestorom, kde sa ukladajú všetky naše spomienky.
Počas stáročí využívania hypnoterapie sa zistilo niekoľko zákonitostí, na základe ktorých podvedomie funguje:

  1. Jazykom podvedomia je predstavivosť.
  2. Podvedomie nedokáže klamať.
  3. Každá názorná predstava v našom podvedomí ma tendenciu sa uskutočniť.
  4. Ak sa snažíme vôľou ovládať, alebo odporovať predstavám v našom podvedomí, predstavy vždy zvíťazia.
  5. Všetko úsilie našej vôle bez názornej predstavy zostane bezvýsledné, často  má dokonca opačný účinok.
  6. Na základe názornej predstavy dokáže podvedomie nájsť najlepší spôsob, ako dosiahnuť želaný výsledok.
  7. Základnou funkciou nášho podvedomia je nás chrániť, nikdy neurobí nič, čo by nám mohlo ublížiť.

Väčšina ľudí môže byť hypnotizovaná, pravdaže za predpokladu, že si to želajú. Hĺbka hypnózy, ktorú môže jednotlivec dosiahnuť je u každého odlišná a nemožno ju vo väčšej miere ovplyvniť. Vašu hypnabilitu si môžete orientačne zistiť hneď v teste hypnability.

Významní odborníci v oblasti hypnoterapie povedali o hypnóze alebo v súvislosti s hypnózou:

Dr. Liébeault z Nancy, otec liečebného využitia hypnózy, píše:"Po mnohých rokoch využívania hypnózy môžem vyhlásiť, že tam, kde sa použiť dá, ďaleko predčí medicínsku liečbu. Na rozdiel od medikamentóznej liečby neprináša žiadne riziká, a pôsobí rýchlo a príjemne."

Prof. dr. Bruggelmann z Paderbornu: "Na otázku, či odborne prevádzaná hypnóza môže spôsobiť nejaké škody, je potrebné celkom rozhodne povedať nie, v žiadnom prípade."

Dr. Ringier z Zurychu: "Môžem len zopakovať, čo už som povedal skôr, totiž že som sa nikdy, ani v jednom prípade, nestretol s nejakým škodlivým účinkom používania hypnózy."

Riaditeľ dr. Scholtz z Brém: "So škodlivými  následami hypnózy som sa nikdy nestretol. V praxi sa nevyskytujú a odporcovia hypnózy ich len teoreticky konštruujú."

Prof. dr. Mobius: "Sú lekári, ktorí pred hypnózou varujú, ale sú to práve tí, ktorí sa stali odporcami hypnosugescie nie na základe vlastnej skúsenosti, ale len základe teoretických úvah a svojich pochybností."

Dr. Otto Wetterstrand: "Predpovedám hypnóze veľkú budúcnosť, a celkom sa môžem pripojiť k slovám, ktoré vyjadruje profesor Bernheim vo svojej epochálnej práci o sugescii, totiž, že sugestívna terapia je jedným z najcennejších výdobytkov súčasnej medicíny."

Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.