Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Vzdelanie & zaujímavosti

Mikulov

Střed Mikulova s obdélným svažujícím se náměstím a kostelem svatého Václava patří mezi nejpůvabnější historická centra moravských měst. Mikulovu již z dalekého pohledu dominuje zámek, který získal současný vzhled velkorysou přestavbou svého předchůdce v letech 1719-1730.


 

   Na místě zámku stál od 13. století královský hrad, který s mikulovským panstvím získali v roce 1249 Liechtensteinové. Rozšiřovali hrad obrannými a obytnými přístavbami až do poloviny 16. století. Dietrichsteinové, kteří byli majiteli panství v letech 1575-1945, přestavovali komplex v renesanci i baroku. Zejména počátkem 17. století město a zámek rozkvetly stavebními a zakladatelskými aktivitami kardinála Františka Dietrichsteina. Obytný palác komplexu vyhořel na sklonku druhé světové války, v padesátých letech uplynulého století byl obnoven.

 

   Zámek spravuje Regionální muzeum v Mikulově. Návštěvníkům nabízí ke zhlédnutí muzejní expozice "Od gotiky k empíru" a "Vinařství" (s unikátním obřím renesančním sudem v zámeckém sklepě), historickou zámeckou knihovnu, galerijní expozici ze zámeckých sbírek a z Mikulovských výtvarných sympozií "Sklizeň 1994-2002" a řadu sezonních výstav. Pro potřeby společenských a odborných setkání jsou připraveny prostory barokní zámecké jízdárny a salla terrena.
Poslední komentáře
08.06.2012 09:39:41: welp our Internet passed on profesjonalne strony internetowe
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.