Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Vzdelanie & zaujímavosti

Modrý Kameň

Hrad vznikol v druhej polovici 13. storočia. Najstaršie zmienky sú z rokov 1278 a 1290. Majiteľmi boli od začiatku Balašovci. Podobu hradu v ranom stredoveku zotreli časté prestavby vyvolané stálymi bojmi na okolí...
V prvej polovici 15. stor. vybudovali na dolnom nádvorí gotický palác, ktorý padol za obeť Turkom pri dobytí hradu v roku 1575. Pri odchode Turkov z Modrého Kameňa hrad v roku 1593 zničili. Hrad obnovili a znovu opevnili v rokoch 1609-1612, v tom čase vznikli aj delostrelecké plošiny. Následná úprava je z roku 1681. Avšak krátko po dokončení stavebných prác rákóciovské vojská hrad v roku 1683 opäť zničili. V roku 1730 si Balašovci postavili sčasti na základoch dolného gotického hradu pohodlný barokový kaštieľ, ktorý sa v pôvodných konštrukciách zachoval dodnes. Hornú časť hradu už neobnovili, jeho plochu a hradné ruiny využili na záhradnú úpravu. Ďalšia baroková úprava bola charakteristická výstavbou hradnej kaplnky, ktorú dokončili a zariadili v roku 1759. V roku 1813 prevzal hrad do svojho majetku župan Forgáč z Gýmeša (Jelenca) a Haliča, po ňom gróf Károly. Jeho dcéra Gabriela Almášiová ho v roku 1923 predala štátu a odsťahovala sa do Maďarska. Od tých dôb je v rukách štátu a v roku 1991 sa kaštieľ stal Múzeom SNM.
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.