Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Vzdelanie & zaujímavosti

Teorie pekla

Toto je údajně skutečná odpověď v testu střední úrovně z chemie na univerzitě
ve Washingtonu. Odpověď jednoho studenta byla tak "hluboká", že se
profesor rozhodl podělit se o ni s kolegy na internetu. Otázka Extra
(Bonus): Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické (absorbuje
teplo)? Většina studentů napsala své domněnky na základě Boylova
zákona (plyn se ochlazuje, když se roztahuje, a zahřívá se, když je
stlačován ) nebo nějakou variantu. jeden student ale napsal toto:

Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase. Potřebujeme tedy
vědět poměr, ve kterém duše přicházejí do pekla, a poměr, ve kterém z něj
odcházejí. Myslím, že můžeme předpokládat, že duše která se dostane do
pekla, již nevyjde. Tudíž neodchází žádná duše. Pro představu, kolik
duší přichází do pekla, se podívejme na jednotlivá náboženství v dnešním
světě. Většina z nich tvrdí, že kdo není příslušníkem dané církve, přijde do
pekla.

od okamžiku, kdy existuje více než jedno náboženství a lidé nepatří
do více než jedné církve můžeme předpokládat, že všechny duše přijdou
do pekla. Na základě poměru mezi natalitou a mortalitou můžeme
očekávat, že počet duší v pekle exponenciálně roste . Nyní se podívejme
na poměr změny objemu pekla, protože podle Boyleova zákona pro
udržení stejného tlaku a teploty musí objem růst úměrně k počtu přijatých
duší. To nám dává dvě možnosti: 1) Jestliže se objem pekla
zvětšuje pomaleji než v poměru, v jakém přicházejí duše do pekla, teplota
a tlak pekla porostou, až peklo vybuchne. 2) Jestliže peklo roste
rychleji než v poměru k přicházejícím duším, teplota a tlak budou klesat, až
peklo zmrzne. Která z možností je správná? Jestliže přijmeme postulát,
který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili "Dříve bude v pekle zima, než se
s tebou vyspím" a se zřetelem k tomu, že se se mnou vyspala včera,
musí být správná varianta číslo 2, peklo je tedy nepochybně exotermické a
již zmrzlo. Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další
duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je důkaz boží existence, který
vysvětluje, proč Tereza včera v noci křičela "Ach můj Bože".

Tento student jako jediný dostal 10 bodů.
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.