Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Vzdelanie & zaujímavosti

Príbeh Apolla Business Centrum pokračuje. To, čo jednotka odštartovala, susediaca dvojka rozvíja. Hoci ide aj o architektúru a jej výraz, leitmotívom je vytvorenie novej mestskej štvrte v Bratislave. „Projekt vnímam ako komplexnú záležitosť, pričom podstatné v ňom bolo, aby sme cez urbanistickú štruktúru vypovedali náš prístup pre užívateľov a návštevníkov,“ zdôrazňuje hlavný architekt Apolla Ing. arch. Juraj Jančina. Aj preto sa kladie akcent na zreteľné usporiadanie jednotlivých objektov, ktoré sprehľadňujú tok ľudí a ich aktívny pracovný i mimopracovný život. Niektoré bloky Apolla II sú navzájom poprepájané – môžu byť aj všetky, projekt je tak pripravený – ale cez svoju identitu existujú samostatne. Administratívny komplex je tak poskladaný z výrazných individualít.
Architektúra má neuveriteľnú silu. Človek dodnes žasne nad historickými pamiatkami, ktoré nám zanechali majstri architekti. Táto nevyčerpateľná téma už stáročia zapĺňa stránky kníh, ktoré popisujú najrôznejšie teórie konštrukčných riešení alebo spôsobov realizácie diel. Zanechajú súčasní architekti, ktorí majú v porovnaní s technickými obmedzeniami minulosti takmer neobmedzené možnosti rovnako veľkolepé diela? Budú sa dnešné stavby obdivovať aj po niekoľkých storočiach? Moderný svet síce prináša mnoho devíz, ale dravý trhový mechanizmus nepozná sociálne, estetické či etické pravidlá – ani v architektúre. Duchovnú kvalitu do sveta vnáša človek. Preto architekt dneška stojí pred ťažkou úlohou – niesť zodpovednosť a formulovať vízie vo svete silného tlaku termínov, byrokracie a exhibicionizmu.
Émile Coué (1857 - 1926) už na začiatku 20. storočia dospel k poznaniu, že hypnóza je vlastne v zásade vždy autohypnózou. Hypnotizér len v klientovi vyvolá predstavu zamýšľaného účinku a klient sám ho potom uskutoční autohypnózou...
Klasický audiovizuálny stimulačný prístroj (alebo tiež psychowalkman, či mind machine)  sa skladá z prístrojovej jednotky, svetelných okuliarov a slúchadiel. Prístroj   generuje svetelné záblesky a vhodné zvuky, čím v mozgu vyvoláva zodpovedajúce zmeny frekvencie (zistiteľné na elektroencefalografe EEG). Psychowalkman sa najčastejšie využíva na..
Neveľké zrúcaniny hradu sú skryté v lese na návrší povyše mesta Svätý Jur, ktorého dnešná horná časť bola v minulosti samostatnou obcou Neštich. Oproti na kopci bývalé veľkomoravské hradisko
Počátkem prosince roku 1805 stanula v prostoru mezi Šlapanicemi a Slavkovem spojená rakousko-ruská vojska proti armádě francouzského císaře Napoleona I.
V súčasnosti romantický zámok, s čiastočne ponechaným pôvodne gotickým a renesančným základom hradu. Je dobre viditeľný z veľkej časti horného Ponitria, leží na severnom okraji mestečka. Jeden z najnavštevovanejších zámkov na Slovensku.
Malebné sčasti opravované zrúcaniny hradu rozložené na výraznom homoľovitom kopci nad osadou Podzámok
Monumentálny obnovený hrad symbolizujúci vyše tisícročné dejiny Slovákov, situovaný na južnom výbežku Malých Karpát, na brale týčiacom sa nad ľavým brehom Dunaja, pri križovatke diaľkových európskych ciest. Jedna z hlavných dominánt mesta.
Zďaleka viditeľné zrúcaniny hradu na vápencovo-dolomitickom vrchu v Čachtickom krase, medzi obcami Čachtice a Višňové...
Hrad Červený Kameň bol založený pred rokom 1240 na majetku kráľovnej Konštancie, dcéry uhorského kráľa Bélu III. a manželky českého kráľa Přemysla Otakara I., ktorá dostala tento majetok ako veno...
Táto otázka sa ľuďom vždy preženie mysľou, či už vidia ťažkú autonehodu, prírodnú katastrofu, keď sú pri lôžku umierajúceho blízkeho alebo keď vidia samovraha. Biologická smrť nastáva vtedy, keď do mozgu prestane z akejkoľvek príčiny prúdiť okysličená krv. Človek tak stratí vedomie počas desiatich sekúnd. Do skutočnej smrti to však trvá niekoľko ďalších minút. Poznáme veľa príčin, ktoré spôsobia človeku smrť. Tu sú tie najznámejšie:
Slovo hypnóza vzbudzuje v mnohých ľuďoch obavy a pochybnosti. Jeho skutočný význam je častokrát zastretý nepodloženými fámami a vymyslenými príbehmi.

Skutočnosť je ako vždy úplne iná a oveľa jednoduchšia....
Milé děti, dnes si povíme něco o daňových úlevach...
1  
2  
3  
4  
5  
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.